Príručka pre anonymné blogovanie

Reporters Without Borders voľne poskytuje publikáciu Handbook for bloggers and cyber-dissidents. Hodí sa začiatočníkom, ktorým poskytne info, ako a kde blogovať, ale hlavný dôraz sa kladie na možnosti anonymného blogovania. Samozrejme nie v súvislosti s nekalými úmyslami, ale skôr ako alternatíva k oficiálnej podobe internetu cenzorských štátov. Docela ma prekvapila informácia, že do "Svetového šampionátu" cenzúrov internetu sa dostal i Tunis - nikdy som tam síce nebol, ale keďže našinci tam chodia už ako na klavír, nečakal som to...
46 stranová príručka je voľne stiahnuteľná vo formáte PDF o veľkosti 1,6 MB.
(via Blogger Buzz)

Autor:

Kategórie: