Rozlišovať odkazy podčiarkovaním? Nie som presvedčený...

Rony sa pristavil pri téme tak starej, ako je web - odlišovanie odkazov, konkrétne, ich podčiarkovanie... Nejdem polemizovať s Ronym, idem polemizovať s dikciou samotnou, podľa ktorej odkaz musí byť podčiarknutý.

Moje pochybnosti o dodržiavaní pravidla i v dnešnej dobe pramenia z prístupu k písmu ako takému. Pretransformovali sa (moje pochybnosti) z iného tabu, ktoré bolo pre mňa sväté ešte v minulosti - v prvej polovici deväťdesiatych rokov som sa trošku (i viac ako trošku) zapodieval desktop publishingom a kto to myslel (i myslí) s týmto oborom vážne, tak nehrozí, aby si neprihnul aj z typografie (spomeniem z tej doby aspoň legendárny český časopis Font alebo Typografický manuál od Vladimíra Berana). Kto sa v týchto oboroch orientuje, už istotne tuší, kam smerujem - áno, k základnej typografickej poučke "Text sa nepodčiarkuje".

Typografické pravidlá podčiarkovanie textu odsudzujú z dvoch dôvodov:

  • podčiarkovanie narúša krásu písma
  • podčiarkovanie znižuje čitateľnosť textu (opticky)

V prípade obrazovkových písiem samozrejme prvý argument nemusí byť jednoznačný, ale druhý, aspoň u mňa, vyhráva na plnej čiare i prenesene na obrazovky. Podčiarkovanie odkazov malo jednoznačný zmysel v drevných dobách webu, keď sa webové stránky graficky nelíšili od strojopisného listu papiera a odkazy museli byť odlíšiteľné i v monochromatickom prevedení.
Dnes je situácia úplne iná, web sa obecne viac približuje grafickému poňatiu časopisu ako k strojopisnej stránke a to, čo bolo nutnosťou v praveku, dnes podľa mňa už dávno stratilo zmysel a je naopak, len na škodu. Na linkovo bohatom webe to potom dopadá tak, že to tam je "pre-popodčiarkované" a číta sa to úplne hrozne. Nielen že to je samé podčiarknutie, ale samotný text je vďaka tomu na hranici čitateľnosti (viď. napríklad najväčší slovenský IT informačný server, linkovať ho hádam nemusím).

Ak už trvá niekto na dodržiavaní, podľa mňa prekonanej dikcie, nech už aspoň do CSS predpisu zvolí písmo, u ktorého je podčiarkovacia linka na úrovni dolnej doťažnice alebo pod ňou a nie na úrovni základnej doťažnice - to je potom úplny des a hrôza:

podčiarkovacia linka
úplne nevhodné podčiarkovanie

podčiarkovacia linka
vhodné podčiarkovanie

Ale lepšie nepodčiarkovať... Nevidím dnes žiadny dôvod na zvýrazňovanie odkazov podčiarkovaním, stačí vhodne zvolený farebný kontrast jednotný na celom webe (z môjho si príklad neberte :-) ).

Sú pravidlá, ktoré sú preverené stáročiami, desaťročiami, tie si ctím a vážim a sú pravidlá, ktoré boli vymyslené kôli niekdajším technologickým obmedzeniam a iné opodstatnenie nemali - tie však už dávno padli...
Podčiarkovanie textu zhoršuje čitateľnosť textu - to platí jednoznačne - a narúša krásu písma - to bude platiť viac a viac i u obrazovkových písiem so zvyšujúcim sa rozlíšením obrazoviek a skvalitňovaním zobrazenia písma vďaka zvyšujúcemu sa grafického výkonu.

Autor:

Kategórie: