Blogger.com - vyhľadávanie na vlastnom weblogu

Užívatelia blogujúci cez Blogger majú k dispozícii vyhľadávanie na vlastnom weblogu prostredníctvom formulára obsiahnutého v navigačnej lište (NavBar), ktorá sa trvalo zobrazuje nad weblogom.

Po umiestnení weblogu na vlastný webový priestor získame možnosť NavBar zrušiť (a kto by ho s radosťou neodpálil preč, že?), zároveň ale ukrátime čitateľov o možnosť vyhľadávania na našom weblogu. Náprava je ovšem veľmi jednoduchá, stačí do šablony vlastného weblogu na vhodné miesto umiestniť nasledujúci kód:

 

<form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/">
<input type="text" size="15" id="b-query" name="as_q" />
<input type="hidden" name="ie" value="windows-1250" />
<input type="hidden" name="ui" value="blg" />
<input type="hidden" name="scoring" value="d" />
<input type="hidden" name="bl_url" value="www.vasa_adresa.sk" />
<input type="submit" value="Ok" id="b-searchbtn" title="Vyhľadať na tomto weblogu" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='www.vasa_adresa.sk'" />
</form>

 

Ide o kód pochádzajúci z NavBaru, prispôsobiť treba samozrejme adresu weblogu, prípadne i kódovanie.

Vyhľadávanie je realizované cez službu Blog Search od Google, preto si pred implementáciou radšej preverte, či je váš weblog touto službou indexovaný. Na Blog Search zadajte dotaz blogurl:adresa_vaseho_weblogu. Ak budú zaobrazené "vaše" výsledky, ste za vodou a použitie popisovaného vyhľadávania bude mať zmysel.

Myslím, že tento spôsob je dosť dobrou alternatívou ku službám FreeFind alebo Atomz, ak bol doteraz na ne niekto odkázaný.

 

Autor:

Kategórie: