Hovadina desaťročia v kategórii Informatika

Titul najväčšej hovadiny týkajúcej sa informatiky rád, veľmi rád, udelím autorovi článku Jaro Filip používal páku miesto myši. Niečo tak stupídne som skutočne nečítal, ani nepamätám. Autor nerozozná klávesnicu od 8-biťáku a joystick od myši, v tom by nebol problém, keby to ako neznalosť prezentoval, on ale závery plynúce zo svojich neznalostí prezentuje ako fakt... A to je zlé, to je veľmi zlé...
Autor by ešte mohol zaperliť v štýle "Jaro Filip si zostrojil i Word a nazval si ho Basic" aby Hovadina desaťročia bola komplexnejšia...
(Bleskovky nečítam, takže via blog.phuture.sk)

Autor:

Kategórie: