Blogger.com a moderované komentáre

Blogger.com dnes pridal možnosť moderovaných komentárov. Inak povedané, po aktivovaní tejto voľby musí byť každý komentár k spotu najskôr schválený, až následne je publikovaný. Info o nových komentároch je zasielané e-mailom, pre publikovanie alebo mazanie komentárov pribudla samostatná administračná záložka. Viac v helpe.

 

Autor:

Kategórie: