Blogger.com - pohodlnejšie zadávanie komentárov

Každý, kto vkladal niekedy komentár na niektorom blogu (i mojom) bežiacom pod systémom Blogger, si určite všimol, že pre zadanie svojho komentára k spotu musí spraviť zbytočný krok navyše, čiže kliknúť na odkaz pre zadanie komentára a až následne sa zobrazí samostatná stránka s formulárom pre vloženie komentára.

Nedávno mi napadlo pošpekulovať, ako zariadiť, aby sa obyšlo jedno zbytočné kliknutie navyše. Pozrel som sa formuláru na zúbky a skonštatoval, že by nemal byť problém, aby bol zakomponovaný už priamo v spote.

Skôr, než som začal rozoberať vnútornosti samostatnej komentárovej stránky a začal sa zapodievať tým, čo potrebné nie je a čo je a čo je teda nutné preniesť do šablony blogu, zašmejdil som námatkovo po Googli, či sa už tomu niekto nevenoval. A šmejdenie mi ušetrilo nejaký ten čas, lebo hneď prvý výsledok odkazoval na spot, ktorý sa mesiac predo mnou venoval presne tomu, čo potrebujem.

Ak teda používate Blogger a chcete mať formulár pre vkladanie komentárov zakomponovaný priamo v spote a nie na samostatnej stránke, čítajte článok Comments Hack for Blogger.

Článok dáva k dispozícii kód formuláru, ktorý vložíte do šablony weblogu. Od toho momentu je k dispozícii vkladanie komentárov v plnej funkcionalite, ako ste boli doteraz zvyknutý, avšak už priamo v spote. A keď v plnej funkcionalite, tak i s prepínaním typov identity komentujúcich. Pre toto prepínanie je potrebný i kus javascriptu, uvedený takisto v článku. Článok si prečítajte pozorne, pretože musíte na správne miesto formulára vložiť i vašu konkrétnu hodnotu BLOGID.

Ak vám stačí formulár v tej najjednoduchšej podobe, čiže bez prepínania typu identity komentujúceho (a teda i bez vkladania javascriptu, ktorý toto obsluhuje), tak si poslúžte formulárom nasledovným, nezabudnite ale nahradiť reťazec BLOGID číselnou hodnotou vašeho weblogu (túto hodnotu by ste mali vydieť v adresnom riadku browsera, keď sa nachádzate v administrácii vašeho weblogu):

 

<div class="commenthidden" id="cf<$BlogItemNumber$>">
<form action="http://www.blogger.com/login-comment.do" onsubmit="isSubmit=true;" method="post">
<input type="hidden" name="blogID" value="BLOGID" />
<input type="hidden" name="postID" value="<$BlogItemNumber$>" />
<h2 class="sidebar-title form-title">Vloženie komentára</h2>
<input type="hidden" name="iden" value="Other" id="iden-other" />
<label for="uname">Meno</label><br />
<input type="text" name="anonName" value="" maxlength="100" id="uname" class="text" /><br />
<label for="url">Web</label><br />
<input type="text" name="anonURL" value="http://" maxlength="100" id="url" class="text" /><br />
<label for="comment-body">Váš komentár</label><br />
<textarea name="postBody" class="comment" rows="8" cols="40" id="comment-body"></textarea>
<p class="buttons">
<input style="margin-right:.3em" name="post" value="Odoslať komentár" class="publish" onclick="isSubmit=true;" type="submit" id="FinalPublish" />
<input value="Preview" type="submit" name="preview" onclick="isSubmit=true;" />
</p>
</form>
</div>

 

Oba formuláre sú postavené pre vypnutú CAPTCHA a vypnuté moderovanie komentárov.

Bohužiaľ, či už pri použití formulára z Comments Hack for Blogger alebo zjednodušeného, po odoslaní komentára sa browser tak či tak prenesie na samostatnú stránku komentárového systému (čo je pochopiteľné, keďže komentár musí byť najprv publikovaný z Blogger na weblog pomocou FTP v prípade hostovania mimo Blogger), ale i tak je jeden krok už ušetrený.

P.S.: Na mojom weblogu sa zatiaľ musí ešte klikať na Pridať komentár, aplikovať popisované i na svojom weblogu mienim v najbližšej dobe, zatiaľ som len testoval na testovacom weblogu.

 

Autor:

Kategórie: