11 tipov pre zvýšenie počtu vzhliadnutých stránok

ProBlogger vydal 11 tipov na zvýšenie počtu vzhliadnutých stránok na jednoho navštevníka v článku 11 Techniques to Increase Page Views on Your Blog (via FreshBlog).
Cieľom je udržať návštevníka na svojom weblogu čo najdlhšie a nenásilne mu ponúknuť čo najviac svojich spotov k čítaniu.

Nie je tam síce nič, na čo by blogger nemohol prísť i sedliackym rozumom, ale takto pekne zosumarizované sa to pekne číta :-)

Autor:

Kategórie: