Blogger.com - číslovanie komentárov

Systém Blogger bohužiaľ nedisponuje žiadnym šablónovým tagom pre číslovanie (poradie) komentárov. Číslovanie komentárov sa však hodí, ak komentujúci potrebuje v rámci diskusie vyznačiť, na ktorý komentár reaguje, môže tak, v rámci svojho komentára, prehľadne okomentovať i viac predošlých komentárov, pričom na ne odkáže vo svojom texte číslom komentára. Ak sa teda pod článkom zíde väčšie množstvo komentujúcich, ktorí na seba vzájomne reagujú, číslovanie komentárov a ich využívanie pri odkazovaní, výrazne sprehľadňuje diskusiu pod článkom, resp. je jasnejšie, kto na koho a ktorý komentár reaguje.

Implementácia spočíva vo vložení triviálneho JavaScriptového kódu do šablony. Prvú časť je potrebné vložiť hneď za tag BlogItemCommentsEnabled, ešte pred tag BlogItemComments:

<script type="text/javascript">var ordercomment;ordercomment=0;</script>

 

Ďalšiu časť je potrebné vložiť až za tag BlogItemComments a zároveň buď pred tag vkladajúci meno komentujúceho alebo pred tag vkladajúci obsah komentára, podľa toho, čo máte v šablone skôr.

<script type="text/javascript">ordercomment++;document.write(" ["+ordercomment+"] - ");</script>

 

Uvediem ešte príklad kompletnej implementácie, pridaný kód je zvýraznený:

...
<BlogItemCommentsEnabled>
<h2>Komentáre: <$BlogItemCommentCount$></h2>
<script type="text/javascript">var ordercomment;ordercomment=0;</script>
<dl>
<BlogItemComments>
<dt>
<script type="text/javascript">ordercomment++;document.write(" ["+ordercomment+"] - ");</script>
<$BlogCommentDateTime$> - <$BlogCommentAuthor$>
</dt>
<dd>
<p><$BlogCommentBody$></p>
</dd>
</BlogItemComments>
</dl>
...
</BlogItemCommentsEnabled>
...

 

V komentároch pod týmto článkom môžte nahliadnuť na číslovanie komentárov a ich využitie pri odkazovaní diskutujúcimi.

 

Autor:

Kategórie: