Google Analytics - rozlišovanie slovenských i českých vyhľadávačov

Aktualizované 25. 6. 2010: Google Analytics má nový merací kód, jeho tvar aj s úpravou nájdete v článku Rozlíšenie slovenských i českých vyhľadávačov pre nový asynchrónny merací kód Google Analytics.

Chýba vám v Google Analytics rozpoznávanie slovenských a českých vyhľadávačov? Na riešenie som natrafil na About weblog. Spolu s miernou modifikáciou, ktorá sa objavila na Filůvom blogu, to bude nepriestrelnejšie.

Riešenia som zosumarizoval a navyše pridal i vyhľadávače slovenské. Čiže pôvodný javascriptový kód Google Analytics, ktorý ste si vložili do stránok, je potrebné nahradiť nasledovným, prípadne len pridať zvýraznený:

<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">_uacct = "UA-xxxx-x";

var len = _uOsr.length;
//-- CZ vyhladavace
_uOsr[len]="seznam"; _uOkw[len]="w";
_uOsr[len+1]="centrum.cz"; _uOkw[len+1]="q";
_uOsr[len+2]="jyxo"; _uOkw[len+2]="s";
_uOsr[len+3]="atlas.cz"; _uOkw[len+3]="q";
_uOsr[len+4]="zoohoo.cz"; _uOkw[len+4]="q";
_uOsr[len+5]="tiscali"; _uOkw[len+5]="query";
_uOsr[len+6]="1"; _uOkw[len+6]="q";
_uOsr[len+7]="volny"; _uOkw[len+7]="search";
//-- SK vyhladavace
_uOsr[len+8]="zoznam"; _uOkw[len+8]="s";
_uOsr[len+9]="atlas.sk"; _uOkw[len+9]="phrase";
_uOsr[len+10]="centrum.sk"; _uOkw[len+10]="q";
_uOsr[len+11]="morfeo.sk"; _uOkw[len+11]="q";
_uOsr[len+12]="szm"; _uOkw[len+12]="ws";
_uOsr[len+13]="azet"; _uOkw[len+13]="sq";
_uOsr[len+14]="zoohoo.sk"; _uOkw[len+14]="q";

urchinTracker();
</script>

 

Autor:

Kategórie: