Opera začína poskytovať týždenné buildy

Opera ododnes poskytuje týždenné buildy, dostupné budú na Opera Desktop Team. Opakovať sa budú až do vydania finálnej verzie.

Prvý týždenný build po vydaní Opera 9 Technology Preview 2 je už k dispozícii na adrese my.opera.com/desktopteam/blog/show.dml/142993. Popis zmien tamtiež.

 

Autor:

Kategórie: