SOI ako kladivo na spam

Spam pochádzajúci od slovenských a českých spamerov je docela dobre riešiteľná zaležitosť, svoj dlhoročný boj s nimi, vcelku úspešný, som popísal v príspevku Ako bojujem so spamom slovenským a českým.

V čase jeho písania som si lebedil, že dosiaľ som žiadneho spamera nemusel riešiť cez SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) a platilo to i v čase ešte nedávnom, keď si Kozo pochvaľoval prvé úspešné zavŕšenie podnetu na SOI.

Lenže, ako to už u mňa obyčajne býva, akonáhle nahlas vyslovím uspokojenie, zakrátko sa to potentuje. Spameri, úmyselne porušujúci zákon, sa našli hneď dvaja, nepomáhali výzvy adresované priamo im, nepomáhali výzvy adresované ich providerom, musel teda nasledovasť už len podnet na SOI, v oboch prípadoch.

V oboch prípadoch bol podnet na prešetrenie porušovanie zákona potvrdený zo strany SOI:

odpoveď zo SOI
Odpoveď zo SOI - spamujúca n. o. z Banskej Bystrice

odpoveď zo SOI
Odpoveď zo SOI - spamujúci hotel z Piešťan

Záver znie - podávanie podnetu na SOI pre rozosielanie spamu skutočne zmysel má, SOI podané podnety prešetruje a skutočne podnet stačí zaslať e-mailom na kontaktné adresy SOI, vždy podľa príslušného kraja. K textu vašeho podnetu nezabudnite pripojiť v prílohe i e-maily spamerov, najlepšie vo formáte EML, SOI ich tak dostane v kompletnom a pôvodnom tvare, čiže nielen obsah textu ale i obsah hlavičiek.

 

Autor:

Kategórie: