Problematika spamu u susedov

Jiří Peterka sa v zaujímavom článku zaoberá problémovými miestami boja proti spamu v Česku.

Hoci antispamová legislatíva v Česku nie je v našich podmienkach pochopiteľne aplikovateľná (máme svoje zákony), jej uplatnenie predsa len možné je, v prípade, že obdržíte spam z Čiech.

Od 1. augusta sa ale český zákon stane mierne bezzubým - doteraz totiž platilo (a u nás stále platí), že pre zaslanie obchodnej ponuky je potrebný predom vyjadrený súhlas príjemcu. Novela toto obmedzenie u Čechov ruší, pokiaľ príjemca je zákazníkom subjektu odosielajúceho obchodnú ponuku. Vtedy predom daný súhlas už nebude potrebný, musí byť ale akceptovaná možnosť odhlásenia prijímania obchodných ponúk.

Viac zaujímavostiek okolo aplikácie boja proti spamu v už spomínanom článku. Jedným dychom doporučujem prečítať i skoršie pojednanie Jiří Peterku o spomínanej novele antispamového zákona.

 

Autor:

Kategórie: