Výstava: Igor Hečko - Fotografie

Ak má niekto chuť na dobré čiernobiele fotografie, môže zhliadnuť na výstave Igor Hečko - Fotografie. Výstava fotografií je inštalovaná v MsKS Nové Mesto nad Váhom a bude trvať ešte do 26. 5. 2006. K videniu sú zväčša krajinky a portréty, ale nájdu sa i zátišia. Komu chýba v dnešnej dobe digitálov filmové zrno, príde si na svoje.

Celú výstavu avšak doslova zabilo MsKS - inokedy ako cez pracovný deň a cez pracovnú dobu nie je šanca vstupu. Na výstavu sme sa s priateľkou chystali vyše týždňa, pretože zosúladiť naše časové možnosti v čase skoršom ako 15:30, dokedy má byť výstava podľa programu otvorená, nebolo ľahké. A keď sme sa na ňu konečne dostali, znervózňovala nás už o 14:45 stepujúca pracovníčka, aby po nás mohla zamknúť a utekať (možno na vlak).

Realizovať podobnú akciu v MsKS je pre akéhokoľvek autora strata času a energie (ak nepočítam návštevy zo škôl, mamičiek na materskej a nezamestnaných), pre potenciálneho návštevníka nutnosť naplánovania voľna z práce (čiže spontánna návšteva nehrozí). Možno by za úvahu stálo realizovať výstavy v komornejšom a podstatne dostupnejšom prostredí niektorého z príjemných barov v meste. Možno sa tým stratí punc oficiality, ale prehliadne si ju určite viac ľudí, ako v MsKS.

plagát výstava

výstava

Autor: