Český spam - tiež jasné riešenie II

Pre riešenie spamu z Česka som pred časom pripomínal a doporučoval zaslanie sťažnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů. A ako doporučujem, tak i sám konám... Dnes mi ale od ÚOOÚ dorazil e-mail:

Vážená paní, Vážený pane,

Úřad pro ochranu osobních údajů v současné době eviduje tisíce stížností na porušování zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, podané prostřednictvím webového formuláře, přístupného na adrese www.uoou.cz. Vzhledem k tomu, že prošetřování stížností z důvodů nutnosti zachovat postup podle zákona č.552/1991 Sb. trvá delší dobu, narůstá neustále časový odstup od aktuálně podaných stížností k jejich faktickému vyřízení. Tato doba v některých případech činí až jeden rok.

Jsme si vědomi toho, že s uplývajícím časem se může měnit naléhavost důvodů, pro které byla stížnost podána. Proto bychom Vás rádi požádali o vyjádření, zda na prošetření své stížnosti stále trváte. Zvláštní význam v tomto hodnocení by měl mít fakt, zda i nadále trvají důvody, pro které byla stížnost podána. V několika případech totiž došlo k tomu, že k odeslání nevyžádaného obchodního sdělení došlo víceméně nedopatřením a toto nedorozumění bylo mezi příjemcem a odesílatelem vysvětleno až po podání stížnosti.

Sjednocení statutu stížností je důležité i z důvodu změny právní úpravy, provedené zákonem č.214/2006 Sb., jímž byl zaveden princip opt-out (vyřazení na základě projeveného nesouhlasu) pro zasílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům. Změna se projevila i v nové podobě formuláře pro příjem stížností.

Pokud na tuto výzvu neobdržíme odpověď, budeme považovat Vaši stížnost za bezpředmětnou. Odpověď zašlete e-mailem na adresu ...

Opatření se netýká stížností podaných po 1. srpnu 2006

Vyzerá to tak, že sťažnosti zaslané pred 1. 8. 2006 už asi ostanú nedobitné... Jedine, že by na tento e-mail nereflektovalo až príliš veľa šťažovateľov a riešenia by sa teda pohli svižnejším tempom.

Aktualizované 18:10 - rovnakému e-mailu sa venuje aj Daniel Dočekal.
Aktualizované 18:30 - a bude z toho možno epidémia - viď. Filip Rožánek, Radim Hasalík, Kombajn... a ďalej už nelikujem, nebudem aktualizovať každú pol hodinu :-)

 

Autor:

Kategórie: