Nie, definícia spamu sa nezmiernila!

Rada pre reklamu (RPR) dnes vydala tlačovú správu, podľa ktorej by človek neznalý mohol nadobudnúť dojem, že ktokoľvek môže obosielať svojich zákazníkov nevyžiadanou reklamou (elektronickou) bez ich predchádzajúceho súhlasu.

Už vidím, ako sa kdejaký spammer (odosielateľ nevyžiadanej reklamy) vytešuje, že zákazníkov svojej firmičky zahltí ponukami na svoje super-extra zimné gumy za výhodnú cenu, bez toho, že by mal od nich vyjadrený súhlas na zasielanie reklamy e-mailom, keď adresu získal za nejakým iným účelom, alebo len stiahol z webu.

Nie, omyl, definícia spamu (nevyžiadaná reklama elektronickou cestou, najčastejšie e-mailom) sa nemení, stále platí zákon č. 147/2001 Zb., ktorý podmieňuje zasielanie reklamy predom daným súhlasom.

Čo teda tlačová správa RPR tvrdi?

Šírenie reklamy vrátane priameho marketingu formou SMS, MMS a e-mailom je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu adresáta, užívateľa alebo príjemcu takejto reklamy.

Proti tomu nemám výhrady, to isté tvrdí i zákon. Problematické sa mi javia ďalšie tvrdenia:

...je zakázané zasielanie takejto reklamy, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže príjemca reklamy zaslať požiadavku o skončenie zasielania takých správ, prípadne zaslať zrušenie súhlasu na zasielanie reklamy.

Predchádzajúci súhlas príjemcu takejto reklamy sa nevyžaduje v prípade priameho marketingu vlastných tovarov a služieb podniku príjemcovi reklamy, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty podnik získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb príjemcovi reklamy a v súlade s týmto kódexom. Príjemcovi reklamy sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto používanie údajov.

Dve predchádzajúce citácie totiž podľa môjho názoru nemajú oporu v zákone SR, spammer sa teda nemôže obhajovať argumentami, že spam neposielal z neidendifikovateľnej adresy bez možnosti odhlásenia zasielania reklamy alebo že reklamu zaslal svojmu zákazníkovi.

Stále platí jediná podmienka v zákone č. 147/2001 Zb., na základe ktorej je potrebný na legitímne zaslanie reklamy predom vyjadrený súhlas príjemcu. Výhovorky spammera, inšpirované vyššie uvádzanými citáciami, nemajú oporu v zákone.

Stále platí, ak obdržím nevyžiadanú reklamu od slovenského subjektu, koleduje si dotyčný o sťažnosť na SOI (ktorá je zákonom poverená prešetrovaním nevyžiadanej reklamy a pokutovaním), prípadne o negatívnu publicitu (príklady nájdete aj na tomto weblogu).

Ak si myslíte, že sa v niečom mýlim, argumentujte mi v komentároch citáciami zákona aktuálne platného v Slovenskej republike, mýlenie si dojmov a pojmov a osobný subjektívny názor nie je protiargumentom.

 

Autor:

Kategórie: