Zákaz interupcií v praxi - toto vážne poniektorí chcete?

K téme interupcia áno či nie doporučujem zhliadnuť reportáž o tom, ako vyzerá aplikovanie zákazu interupcie v praxi v susednom Poľsku - viď. reportáž ČT z cyklu 168 hodin (videoarchív, začiatok približne od 11-tej minúty).

Z reportáže v skratke - zákaz interupcií nevedie k zníženiu ich reálneho počtu, dopyt existuje, len sa presúva do podsvetia alebo mimo hranice zaslepeného štátu. Najviac na to doplácajú ženy, ktoré interupciu zo zdravotných dôvodov naozaj potrebujú, ale na jej nelegálne vykonanie doma alebo v cudzine nemajú dostatok financií a domáci lekári legálne vykonanie odmietajú, i keď má štát v zákone výnimku o povolení zo zdravotných dôvodov.

Zo štátu, kde vládne niečo úplne iné ako zdravý rozum, som normálne dostal strach...

 

Autor:

Kategórie: