Nové Mesto nad Váhom bude mať web za 100 000 Sk

Pri hľadaní niečoho úplne iného (aj k tomu sa dostanem) v rozpočte Nového Mesta nad Váhom pre rok 2007 som narazil na zaujímavú položku - Nové Mesto nad Váhom sa chystá na web za 100 000 Sk (čerpám z návrhu rozpočtu, ale schválený aktuálne na webe nie je, tak vychádzam z neho).

návrh rozpočetu
časť návrhu rozpočtu pre rok 2007

Čiže mesto investuje 100 000 Sk do niečoho, čo bude poskytovať aktuálne informácie o dianí v meste, elektronickú vývesnú tabuľu, možnosti ubytovania... Čiže 100 000 Sk za niečo, čo by zvládli mnohé z opensourcových publikačných systémov (CMS), ktoré sú zdarma...

Aby bolo jasno, nie som proti novému webu mesta, práve naopak, to čo na adrese www.nove-mesto.sk sídli teraz, je už zopár rokov hanbou mesta. Udivuje ma cena, ktorá má byť plánovaná za web naozaj triviálnej funkčnosti.

Napadne vás, že v cene bude možno i dedikovaný server? Nie, nebude, ide predsa o položku nákup softwaru. Napadne vás, že v cene bude možno i napojenie na vnútorný informačný systém mesta? Nie, asi nebude, taká závažná technická výhoda by predsa určite v návrhu rozpočtu bola odprezentovaná.

O opodstatnenosti rozpočtovanej ceny pri rozsahu prezentovanej funkčnosti presvedčený nie som. Teším sa teda na spustenie nového webu a zvlášť pozorne si odsledujem jeho prevedenie, obsahovú náplň, technickú realizáciu, použitý CMS, či je celok hodný ceny 100 000 Sk...

Mimochodom, všimnite si v citovanom texte rozpočtu i slovné spojenie možnosti ubytovania. Náhodou to korešponduje s tým, čo som v rozpočte pôvodne hľadal a to príjmy z reklamy umiestnenej na webe mesta. Že prečo? Nuž preto, že na webe mesta nachádzam reklamu súkromných ubytovacích subjektov na Zelenej vode. Deje sa tak na stránke www.nove-mesto.sk/zelena.htm. Mesto nielen že spomína ubytovacie subjekty, ktoré nie sú v jeho vlastníctve, mesto dokonca uvádza i telefonické kontakty a ceny. Dlhodobo stránka obsahovala len foto a malú tabuľku s hotelmi (i s tými cenami), nedávno tam ale pribudla i powerpointová a pdf prezentácia Zelenej vody, ktorá z veľkej časti pozostáva z reklám súkromných ubytovacích zariadení a opäť i s cenami. Trochu nad iniciatíva, nemyslíte? Trochu reklama, nemyslíte? A obsahuje rozpočet mesta príjmy z reklamy na webe? Nenašiel som... Znamená to, že mesto robí zadarmo reklamu súkromným subjektom? Asi áno... Ale mne je možné vytknúť zaujatosť, tak si to preberte v hlave sami.

Doplnené 22. 5. 2007 - Web mesta je aktuálne presmerovávaný z adresy www.nove-mesto.sk na adresu www.nove-mesto.sk/oldsite/, žeby už nejaké prebiehajúce zmeny? Upravil som teda linky, ktoré v článku uvádzam, aby boli opäť dostupné.

Doplnené 31. 5. 2007 - Aký web by Nové Mesto nad Váhom mohlo mať.

 

Autor: