Prieskum: Ako sa webhostingy vysporiadajú s krízovými situáciami?

Nedávno zhabané servery webhostingovej spoločnosti sa zapísali do dejín slovenského internetu postupom Polície SR ala "slon v porceláne" s dôsledkom tisícok odstavených webov, z ktorých mnohé boli komerčné a ich majiteľom bola často spôsobená i nemalá škoda.

Je ale štátny orgán jedinou možnou prírodnou katastrofou? Určite nie, krízová situácia v tom-ktorom webhostingu môže nastať aj v dôsledku naozaj prozaickejších udalostí - vode, ohňu a vetru ešte stále nedokážeme poručiť.

Sám síce žiadny web, ktorého výpadok by bol kritický, neprevádzkujem, to mi ale nebráni zaujímať sa o možnosti webhostingov, ako rýchlo dokážu, aspoň odhadom, spojazdniť totálne znefunkčnené (políciou, prírodnou katastrofou a pod.) hostované weby .

Pred týždňom som teda rozposlal e-maily do 35 webhostingových spoločností so žiadosťou na zodpovedanie nasledovných otázok (a udelenie súhlasu na zverejnenie):

1. Má Vaša spoločnosť možnosti náhrady HW webserverov, prípadne aj konektivity?
2. Ak áno, aký časový horizont odhadujete na spojazdnenie náhradného HW potrebného pre sfunkčnenie všetkých hostovaných webov?
3. Vykonáva Vaša spoločnosť denné zálohy hostovaných webov?
4. Ak áno, sú zálohy uložené mimo budovu serverovne?
5. V akom časovom horizonte odhadujete sfunkčnenie online prevádzky všetkých hostovaných webov zo záloh?
6. V akom časovom horizonte odhadujete spojazdnenie poštového serveru?

Bohužiaľ, viacerí neodpovedali vôbec, niektorí ďalší odpovedali, ale neudelili súhlas na zverejnenie. Odpovede webhostingových spoločností, ktoré zaslali odpovede na otázky a zároveň udelili súhlas na zverejnenie, ponúkam v prílohe. Týmto im ešte raz ďakujem za ochotu.

Príloha: Výsledok prieskumu "Ako sa webhostingy vysporiadajú s krízovými situáciami?"

Prieskum si nekládol za cieľ objektívne porovnanie webhostingov, má len naznačiť, čo približne možno od webhostingov očakávať v prípade ich totálneho narušenia činnosti.

Aktualizované 17. 7. 2007 - do prílohy boli doplnené dodatočne zaslané odpovede spoločnosti Slovanet.

 

Autor:

Kategórie: