Nový merací kód Google Analytics a rozlišovanie slovenských i českých vyhľadávačov

Aktualizované 25. 6. 2010: Google Analytics má nový merací kód, jeho tvar aj s úpravou nájdete v článku Rozlíšenie slovenských i českých vyhľadávačov pre nový asynchrónny merací kód Google Analytics.

V rámci posledných noviniek u Google Analytics bol zmenený aj merací kód (doterajší ešte funguje). Pre migráciu na nový merací kód stačí zameniť na vašich stránkach pôvodný merací kód, ktorý bol v tvare:

<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">_uacct = "UA-xxxxxx-x";
urchinTracker();
</script>

za nový merací kód v tvare:

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://ssl." : "http://www.");
document.write("\<script src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'>\<\/script>" );
</script>
<script type="text/javascript">
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
pageTracker._initData();
pageTracker._trackPageview();
</script>

Samozrejme chceme, aby Google Analytics rozlišoval vyhľadávané kľúčové slová aj u návštevníkov prichádzajúcich zo slovenských a českých vyhľadávačov. Tejto úprave, v súvislosti s pôvodným meracím kódom, som sa kedysi už venoval, teraz ponúkam úpravu do nového meracieho kódu. Pre rozlišovanie vyhľadávaných kľúčových slov aj u návštevníkov prichádzajúcich zo slovenských a českých vyhľadávačov stačí do základného meracieho kódu vsunúť tučným písmom zvýraznené riadky:

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://ssl." : "http://www.");
document.write("\<script src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'>\<\/script>" );
</script>
<script type="text/javascript">
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");

//-- CZ vyhladavace
pageTracker._addOrganic("seznam", "q");
pageTracker._addOrganic("centrum.cz", "q");
pageTracker._addOrganic("jyxo", "q");
pageTracker._addOrganic("atlas.cz", "q");
pageTracker._addOrganic("zoohoo.cz", "q");
pageTracker._addOrganic("tiscali", "query");
pageTracker._addOrganic("1", "q");
pageTracker._addOrganic("volny", "search");
//-- SK vyhladavace
pageTracker._addOrganic("zoznam", "s");
pageTracker._addOrganic("atlas.sk", "phrase");
pageTracker._addOrganic("centrum.sk", "phrase");
pageTracker._addOrganic("szm", "q");
pageTracker._addOrganic("azet", "q");
pageTracker._addOrganic("zoohoo.sk", "q");
pageTracker._addOrganic("surf.sk", "kw");

pageTracker._initData();
pageTracker._trackPageview();
</script>

P.S.: Originálny článok s upozornením na nový merací kód som bohužiaľ vo svojej RSS čítačke akosi prehliadol a tak som bol upozornený až u marigolda.

Aktualizované 7. 2. 2008 - Aktualizoval som v kóde rozlišovacie reťazce (časom sa zmenili) u seznam.cz, jyxo.cz a szm.sk, naviac pridal surf.sk (na zmenu u szm.sk upozornil a o pridanie surf.sk požiadal p. Salaga z atelierdonat.sk).

 

Autor:

Kategórie: