Fotobienále.NM 2008 - Nové Mesto nad Váhom vo fotografii

V Novom Meste nad Váhom sa bude od 6. júna do 30. júna 2008 konať prvý ročník súťažnej prehliadky amatérskej fotografie Fotobienále.NM 2008. Témou bude Nové Mesto nad Váhom (vo všetkých jeho podobách - vedutách, zákutiach, zátišiach, predstavách, prevtelené do ľudí, myšlienok, či predstáv...).

Fotoamatéri môžu prihlásiť minimálne 3 fotografie formátu najmenej A4 najneskôr do 30. mája 2008. Po tomto termíne bude zasadať odborná porota, ktorá zaslané fotografie vyhodnotí, zaradí na pripravovanú výstavu a najlepšie z nich ocení. Viac informácií na stránkach Mestského kulturneho strediska.

Myslím, že MSKS pripravilo skvelú akciu, dúfam len, že s otváracími hodinami to nedopadne tak tragicky, ako pri inej výstave.

 

Autor: