Čo s kasárňami - nevydarený prieskum na mestskom webe

Nové Mesto nad Váhom získalo od štátu priestor kasární, keďže nebol o ne záujem. I rozhodlo sa mesto, na návrh jedného z poslancov, dať priestor aj ľudu, aby sa vyjadril, ako s kasárňami naložiť. Veď sú z ľudu, nie?

Ak prihliadneme k faktu, že výsledky názorov občanov nie sú záväzné, nie pri realizácii takou formou, akú zvolilo mesto, môžeme konštatovať, že tento prieskum je len gestom.

Naviac gestom dobre zašitým. To gesto sa tak dobre skrýva, že bežný občan si ho v záplave nadmerného textu takmer ani nevšimne. A výsledok zašitého gesta? Nula, opakujem NULA, reakcií od občanov (stav k 7. marcu, 9 dní po zverejnení). Veď skontrolujte si sami počet odpovedí v diskusii na mestskom webe.

komentáre na mestskom webe - stav k 7. marcu, 9 dní po zverejnení

Mesto teda zo svojim prieskumom na svojom mestskom webe zatiaľ zažíva riadny debakel. A nie je to tým, že by novomešťania nemali záujem diskutovať k návrhu. Všade inde sa totiž ľudia k téme vyjadrujú... Len na mestskom webe nie. Tak kde teda?

Napríklad aj na takom Facebooku. Samotná výzva mesta sa zalinkovala (automaticky cez RSS) na facebookovej stránke venujúcej sa mestu a len pod týmto odkazom zostalo 9 komentárov s návrhmi.

Facebook komentáre

Na tej istej facebookovej stránke som vytvoril aj jednoduchú anketu Čo s kasárňami?. Do dnešného dňa zahlasovalo 39 ľudí, zanechaných bolo ďalších 18 komentárov.

Facebook anketa

Niekoľko komentárov bolo zanechaných aj na neoficiálnom novomestskom informačnom portále.

Všetky tu spomenuté reakcie občanov mesta síce spoločne netvoria žiadnu relevantnú masu, dokonca niektoré sú dosť od veci, chcem len poukázať, že vôľa vyjadriť sa tu je. A nielen na Facebooku. Záleží len od mesta, ako s tým naloží. Doposiaľ nie efektívne...
Nechcem tvrdiť, že mesto by malo ísť s diskusiou na Facebook (čo ale zároveň nevylučujem ako jeden z kanálov), úplne bude postačovať prístupnejšie zverejniť návrh diskusie na mestskom webe, prístupnejšie ako teraz, neskrývať odkaz do mora nezáživného textu, pristupovať k výzve na diskusiu viac "marketingovo", skrátka, dať ju viac do popredia.

P.S.: Je mi jasné, že existuje viac spôsobov pre diskusiu a návrhy občanov, tento článok sa vyjadruje len k variante prostredníctvom internetu, ku ktorej dospelí mladí občania inklinujú viac.

 

Autor: