40+ Drupal modulov, ktoré využívam

Moduly pre Drupal sú kockami skladačky vytvárajúcej tento komplexný publikačný systém (CMS). Istá množina modulov je už obsiahnutá v základnej inštalácii Drupalu a predstavuje základ, ktorý pre mnohé weby bude postačujúci. Ak sa vyžaduje funkcia alebo úprava webu, ktorá tento základ presahuje, jednou z možností je siahnuť do bohatej knižnice voľne dostupných modulov (u iných CMS nazývané ako pluginy, rozšírenia).

Na internete nie je problém dohľadať množstvo článkov doporučujúcich rôzne zostavy v štýle TOP 10 modulov, vždy ide samozrejme o ich subjektívnu skladbu autora článku. Jediný vierohodný rebríček používanosti modulov ponúka samotný Drupal na svojom webe v sekcii Project usage overview, predstavujúcej zoznam zoradený podľa používanosti na weboch (počítané na základe update modulov).

Ja vám žiadny zaručený TOP zoznam neponúkam, len prehľad rozširujúcich modulov nad rámec štandardnej inštalácie, ktoré som za dobu používania Drupalu nasadil na rôzne projekty, vrátane môjho webu a ktoré sa mi osvedčili. Čiže ak ich doporučujem, tak nie preto, že sú absolútne najlepšie a najnenahraditelnejšie, ale len preto, že mne sa hodili :-)

Mnohé zo spomenutých modulov nakoniec ani nie sú bezpodmienečne nutné, dajú sa nahradiť úpravou programového kódu jadra, iných modulov alebo tém, to ale môže prinášať strasti s neskorším updatom. V takých prípadoch závisí na individuálnom zvážení, či je vhodné zasiahnuť do kódu alebo použiť modul, ktorý prípadnu úpravu alebo rozšírenie rieši z tohoto hľadiska elegantnejšie.

Moduly pre Drupal 6.x 

AntiSpam - proti spamová ochrana, hlavne komentárov, pracujúca na báze troch rôznych externých anti spamových služieb.

Block Theme - témy vzhľadu pre bloky.

Captcha - proti spamová ochrana, hlavne komentárov, pracujúca na báze grafickej Captchy (rozlišovanie človeka od stroja)

Content Construction Kit (CCK) - vlastné polia do všetkých typov obsahu.

Checkbox Validate - oprava chyby u checkboxu vo formulároch.

Clean Feeds - čístí feedy od html tagov.

Comment RSS - feedy pre komentáre.

Custom Breadcrumbs - väčšia kontrola nad drobečkovou navigáciou.

Date - rozšírené možnosti pre dátumové záznamy. U mňa sa ocitol hlavne kvôli tomu, že modul bol vyžadovaný inými modulmi.

Delete all - vymazanie všetkého obsahu. Užitočné pre vyčistenie testovacieho obsahu pred spustením projektu. Z dôvodu omylu doporučujem modul po použití odinštalovať :-)

Read More Link - väčšia kontrola nad odkazom "Čítať ďalej".

External Links - úprava štýlu externých odkazov.

FCKeditor - WYSIWYG HTML editor.

FeedBurner - hlavne presmerovanie z pôvodných feedov Drupalu na službu FeedBurner. Použitie modulu je ale komplexnejšie, napr. vytvára aj blok pre prihlásenie do FeedBurner Email Subscriptions.

Gravatar integration - integrácia avatarov prostredníctvom služby Gravatar.

Image - komplexný modul pre narábanie s obrázkami.

IMCE - súborový a obrázkový manažer, umožňuje napr. upload obrázkov na server i následný výber do článku.

Invisimail - skrývanie e-mailu pred spam-botmi.

Lightbox2 - integrácia Lightbox-u, efektného otvárania obrázkov.

Mime Mail - vytváranie HTML e-mailov, napr. pri newslettroch.

Monthly Archive by Node Type - blok s mesačným archívom.

Node and Comments Form Settings - väčšia kontrola nad vzhľadom vstupných formulárov pre články a komentáre.

Nodewords - zmeny i preddefinovanie meta tagov.

Notify - notifikácie e-mailom o zmenách alebo pridanom obsahu a nových komentároch. Na rozdiel od modulu Simplenews sú notifikácie zasielané registrovaným užívateľom webu a adminovi.

Page Title - plná kontrola nad tagom Title.

Pathauto - plná kontrola nad URL obsahu.

Scheduler - naplánovanie publikovania článku (alebo jeho stiahnutia) do budúcnosti.

Search config - rozšírená konfigurácia vyhľadávania.

Service links - blok s odkazmi pre zdielanie na sociálnych službách, jednoduchým spôsobom je možné definovať vlastné (pre pridanie Sk/Cz).

Similar By Terms - blok "príbuzných článkov".

Simplenews - newsletter, čiže zasielanie novinek e-mailom.

Site map - mapa webu.

Submitted By - väčšia kontrola nad formátom informácie o autorovi článku a dátume publikovania.

Tagadelic - blok s váženým zoznamov tagov, známy aj ako "obláčik štítkov".

Terms of Use - do registračnej stránky pridáva text typu "Podmienky použitia" s povinne zaškrtávacím boxom.

Token - využívaný inými modulmi.

Ubercart - e-shop pre Drupal. Nevytváral som kompletný internetový obchod na Drupale, využil som len modul Ubercart Auction, na vytvorenie "Aukcie", ktorú som potreboval pre jeden projekt.

Views - veľmi silný nástroj pre vytváranie rôznych pohľadov na dáta Drupalu. Ľudsky povedané, na tvorbu zoznamov, od jednoduchých až po zložitejšie. Napr. aj taký blok "Najnovšie články" je generovaný cez Views.

Webform - tvorba webových formulárov.

Wordpress Import - import z Wordpress blogu do Drupalu.

XML sitemap - mapa webu (Sitemap) pre vyhľadávače. Napomáha rýchlejšiemu zaindexovaniu.

 

Autor:

Kategórie: