Rozlišovať odkazy podčiarkovaním? II

Pred šiestimi rokmi som napísal článok Rozlišovať odkazy podčiarkovaním? Nie som presvedčený. V komentároch pod článkom som bol takmer vyhlásený za satana (diskusia sa stratila pri migrácii CMS, jej znenie mám ale zálohované).

Už by som sa k téme podčiarkovania odkazov na webe nevracal, nebyť prieskumu spoločnosti Dobrý web, ktorý testoval aj nasledovné (voľne odcitované):

Hypotéza:

  • Užívatelia rozpoznávajú odkazy podľa podthnutia.
  • Na podtrhnuté odkazy sa kliká viac ako na nepodtrhnuté.

Po realizácii testov konštatoval (voľne odcitované):

Výsledok:

  • Hypotéza je vyvrátená
  • Nie je takmer žiadny rozdiel medzi "klikanosťou" na odkazy podrhnuté a nepodtrhnuté

A doporučil:

Dôležitá je konzistencia odlišovania odkazov.

Prienik s pointou môjho článku spred šiestich rokov je hádam dostatočne jasný...
Celý prieskum od Dobrý web si môžete pozrieť na slajdoch:

Ďalšie prezentácie od Dobrý web

 

Autor:

Kategórie: