Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011 nie je anonymné. Čo s tým?

Domnievam sa, že práve prebiehajúce Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011 za istých okolností nemusí zaručiť anonymitu vyplnených údajov prostredníctvom sčítacích hárkov alebo online formulárov.

Štát totiž každému občanovi vygeneroval jedinečný identifikátor, skrze ktorý bude prepojený so sčítanými údajmi. Štát tvrdí, že táto väzba bude fungovať výhradne pre internú potrebu sčítania. K zneužítiu naozaj nemusí dôjsť. Ale aj môže. História je plná ľudských zlyhaní.

Sú aj iní ľudia, ktorí si to tiež všímajú. Síce mi nie je blízky miestami použitý slovník, ale pointa problému zhruba sedí. Ponúkané riešenie je na vašom osobnom zvážení.

A sú aj ďalší ľudia, ktorí si problematiku všímajú:

Aktualizované 17. 5. 2011:

Pre objektivitu pridávam reakciu Štatistického úradu na šíriace sa informácie o neanonymite sčítania:

Šéfka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová to na dnešnom brífingu označila za dezinformácie, ktoré strašia obyvateľov a môžu ohroziť sčítanie. Štatistický úrad sa preto podľa nej bude proti šíriteľom týchto informácií brániť „použitím zákona“.

Šéfka ŠÚ ma ani v najmenšom neukludnila, naďalej sa domnievam, že sčítanie je síce procesne dostatočne pripravené na zachovanie anonymity, ovšem ľudskému zlyhaniu alebo nekalému ľudskému úmyslu nezabráni žiadny zákon. Myslím, že žiadny identifikátor nemal technicky vstupovať do hry, aj za cenu vylúčenia elektronického sčítania.

Aktualizované 20. 5. 2011:

Úrad na ochranu osobných údajov spochybnil anonymitu Sčítania (celá správa v Stanovisku ÚOOÚ [PDF]):

Úrad na ochranu osobných údajov SR sa preto nemôže stotožniť s vyjadreniami Štatistického úradu SR, podľa ktorých keď „sčítací formulár neobsahuje meno, priezvisko, rodné číslo, presnú adresu obyvateľa a obyvateľ ho nebude podpisovať[....] sčítacie formuláre aj po vyplnení zostanú anonymné.“. Vyplnený sčítací formulár bezpochyby obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, a preto ho nemožno označiť v takomto stave za anonymný.

Aktualizované 23. 5. 2011:

 

Autor:

Kategórie:

 

Komentáre

marek1's picture

ja osobne si myslím že v našej republike nie je už nič anonymné,
sme len stádo slovákov ktoré urobí všetko čo bača prikáže.
Mne osobne hneď bolo čudné keď sa ma sčítací komisár pýtal na mená osôb bývajúcich v byte, toto je anonymita? Je jasné že sčítanie anonymné nie je a nechápem prečo čiarový kod bytu odlepil a nalepil si ho do svojich hárkov, keď som a pýtal známeho tomu ho nechal. Tu ide o jednoznačnú identifikáciu bytov či domov a ludí býbajúcih v nich. Je na občanoch čo stým urobia, ja si myslým že keďže sme slováci tak nič.

Marian Staník's picture

Nebude to prvy krat, co sa na internete ,ci na nahodne najdenom nosici cd, usb kluci najdu citlive informacie, ktore neznamo ako uniknu zo statistickeho uradu.
Neverim uradnikom, neverim statu ich zaruky su derave. Uz som pocul mnohe hlasy :"nezucastnim sa scitania" chapem tych ludi , stat vyhodi milony na zmarene scitanie zasa z nasich dani, pre nezmyselny ciarovy (STB) kod.

Michal's picture

Vyplnený sčítací formulár nie je anonymný a zároveň obsahuje citlivé údaje o osobách.
Principiálna neanonymnosť v procese spracovania údajov je zrejmá - hneď v prvej otázke stačí zaškrtnúť, že sa obvykle zdržujem v mieste trvalého pobytu. Kde to je, si akiste systém štatistického úradu doplní z existujúcej databázy na základe mojej jednoznačnej identifikácie kódom.
Vo formulári ďalej zadávam dátum narodenia. Prečo nestačí vek, alebo rok narodenia? Zrejme preto, aby si systém štatistického úradu mohol dôkladne skontrolovať, či som ho zadal správne - ide teda vlastne o formu základnej krížovej kontroly validity údajov - vychádzam z prirodzeného predpokladu, že ak má úrad už k dispozícii databázu osôb s ich miestom trvalého pobytu, má k tomu aj rodné čísla - teda má databázu evidencie obyvateľstva.
To, čo sa v skutočnosti stane aspoň dočasne pri zaraďovaní údajov zo sčítacích formulárov do systému, je obohatenie databázy evidencie obyvateľstva o nové informácie o jednotlivých konkrétnych obyvateľoch.
To, že štatistický úrad má v úmysle túto databázu spracovať do anonymných štatistík a potom zmazať a že zákon zakazuje konať inak, je fajn, ale ako poznám pomery, stačí jeden motivovaný db admin a selekt mien a rodných čísel všetkých vysokoškolsky vzdelaných podnikateľov - jehovistov (alebo akýkoľvek iný) je na svete...
Dá sa tiež ľahko spraviť selekt, ktorý vráti všetkých obyvateľov, čo si nesplnili svoju povinnosť (!)
Ku kvalite/zmysluplnosti otázok a ich vysvetliviek a k procesu "vyhľadávania" ľudí sčítacími komisármi sa nebudem vyjadrovať, aj keď by bolo o čom - nie je to už ale o anonymite.
Každopádne - to, čo prebieha, sa nejaví ako "sčítanie", ale ako obohatenie databázy evidencie obyvateľstva o ďalšie citlivé údaje. Určite sa to DÁ takto zneužiť a to JE nehorázne...

Michal's picture

Predstavte si, že ten identifikátor neidentifikuje osobu, ale len údaje, ktoré sú natiahnuté z databázy evidencie obyvateľstva, ako napríklad (a konkrétne):
- Miesto trvalého bydliska (obec a okres)
- vek detí
a uložené v predpripravenej databáze sčítania.
A predstavte si, že keď sa dostane do systému sčítací formulár s daným identifikátorom, pripoja sa údaje z toho formulára k predpripravenému záznamu.
Tento pritom neobsahuje ani meno, ani rodné číslo ani NIČ, čo by priamo identifikovalo osobu, ktorej sa týkajú.
Proste ŠÚ SR prednaplnil DB údajmi, ktoré má k dispozícii z iných DB, pričom dôsledne dbal na neuloženie údajov priamo identifikujúcich občana a záznamom pridelil namiesto toho len ničnehovoriace identifikátory tak, aby sa dáta z formulárov správne pripojili.
Mená obyvateľov sú pritom len na vytlačených obálkach s identifikátormi, ktoré dostali obyvatelia spolu s formulármi.
Takto je sčítanie neanonymné len potenciálne - teda len za predpokladu, že sa ŠÚ SR nepodarilo zmazať tabuľku identifikátor-rodné číslo, z ktorej sa tlačili obálky s identifikátormi a na základe ktorej sa napĺňala predpripravená DB sčítania.
Ak tá tabuľka identifikátor-rodné číslo bola pred spustením samotného sčítania zmazaná, nie je už pravda, že identifikátor identifikuje osobu a že je teda nevyhnutne zdrojom neanonymity sčítania.
Stále je pravda, že "dátum narodenia" v položke 3. formulára "Údaje o obyvateľovi" mal byť len "vek" (v rokoch).

Užívateľ's picture

Keďže sčítanie slúži takmer výlučne pre potreby vytvárania práce zamestnancom štatistického úradu (keďže sa podľa toho nič neplánuje, ako to tvrdí propaganda vysielaná v médiách) a keďže za neúčasť na sčítaní nie je pokuta, riešením ako si zabezpečiť anonymitu je, jednoducho nezúčastniť sa.

Marek's picture

No je to vec každého ako sa s tým vysporiada. V mojom okolí prevažujú ľudia, ktorý to aj napriek tomu vyplnia. Aj tak má štát o nás všetky potrebné informácie.

Komentáre sú moderované, čiže zverejnené budú až po schválení. Komentáre s invektívami voči autorovi, mimo tému, vulgárne, spamujúce, budú zmazané.