Novomestský jarmok 2011 - 32. ročník

Nové Mesto nad Váhom bude v dňoch 16. až 18. septembra 2011 hostiť 32. Novomestský jarmok. Než na jarmok vyrazíte, pozrite si fotogalérie z predchádzajúcich ročníkov alebo sa pripojte k fanúšikom na Facebooku:

Novomestský jarmok Novomestský jarmok

Na na mestskom webe je možné nájsť históriu a program jarmoku, prípadne záväznú prihlášku pre účely predaja a podmienky predaja nájdu záujemcovia (po rokoch kritiky konečne aj mesto zverejňuje informácie s dostatočným predstihom).

Pre cezpolných ponúkam prehľadovú mapku s rozložením novomestkého jarmoku v rámci ulíc mesta (legenda k dispozícii po zväčšení mapy):


Nové Mesto nad Váhom a mapa jarmoku - Zväčšiť mapu

Autor: