Control Panel (Control Web) ako simulátor

Tento článok môžu starí harcovníci úplne vynechať. Nepojednáva o žiadnom konkrétnom riešení nejakého problému, skôr sa len snaží naznačiť začiatočníkom, k čomu všetkému je možné systém CP a CW využiť.

Nedávno ma oslovil kolega (elektroprojektant), aby som mu pomohol odladiť činnosť ním naprojektovaného a následne vyrobeného silového elektrorozvádzača, súčasťou ktorého boli i prvky MaR, konkrétne "kváziprogramovateľné" moduly Siemens LOGO. Moduly si kolega programoval sám a chcel sa vyhnúť tomu, aby oživoval rozvádzač na samotnej technológii, čo by bolo určite drahšie a zrejme i zdĺhavejšie.
Takže úloha pre mňa - vytvoriť simulátor technológie, na ktorý by sa rozvádzač pripojil ešte u nás vo firme a dokonale odskúšal. Siahol som, po čom inom, ako po CP. Taký simulátor by sa dal rozdeliť na 2 časti - logiku a vizuálnu časť. Logika simulátora, to je to, čo testovanému zariadeniu dáva pocit, že je pripojený na technológiu a vizuálna časť slúži čisto pre potreby pozorovateľa, aby vizuálne overil správnu funkciu testovaného zriadenia. S vizuálnou časťou simulácie sa dá náramne vyhrať, záleží len od fantázie a od schopností.
Aby som sa vrátil ku konkrétnemu príkladu - popisovaný simulátor pozostával samozrejme z počítača, na ktorom bežala aplikácia v CP. Vstupné a výstupné signály boli pripojené cez kartu Advantech PCL-818HD a následne prispôsobené cez reléovú dosku. Mimochodom - reléovú dosku pre spomínanú kartu (a jej podobné) je možné zakúpiť, ale prečo neušetriť pár tisíc Sk a nevyrobiť si ju. Návod na stavbu prinesiem niekedy na budúce...
Keď bol simulátor hotový, najprv sme pripojili k počítaču samotné moduly LOGO a simulátorom overili správnu funkciu ich programov. Potom sa moduly osadili do rozvádzača a opäť sa simulátorom overili správne funkcie zariadenia ako celku. Popri tom sa samozrejme dajú odhaliť a odstrániť i rôzne chyby v zapojení rozvádzača.
Trochu času investovaného do tvorby simulátora technológie v systéme CP prinieslo zrejme spústu času ušetreného pri oživení zariadenia napojeného na skutočnú technológiu.

V Control Panely je možné vytvoriť nielen simuláciu technológie pre otestovanie iného zariadenia, ale aj simuláciu technológie pre otestovanie vlastnej aplikácie vytvorenej v CP - a to na jednom počítači. K tomu výborne poslúži režim "Projekt". Dajme tomu, že máte samostatnú aplikáciu v CP, ktorá niečo sníma a ovláda prostredníctvom I/O kanálov. Ak chceme overiť jej správnu funkčnosť, jediné, čo potrebujeme, je ďaľšia samostatná aplikácia slúžiaca ako simulátor. Tieto dve aplikácie zlúčime v CP do "projektu". Do testovanej aplikácie netreba vôbec zasahovať (o to nám ide, že...), až na to, že I/O kanály nahradíme premennými, prostredníctvom ktorých bude komunikovať s druhou časťou "projektu" a to simulátorom (tvorba "projektu" nie je predmetom tohoto článku, nájdete to výborne popísané v dokumentácii). Takýto postup sa mi docela osvedčil a pri vývoji novej aplikácie, pokiaľ nemám k dispozícii príslušnú technológiu (čo zväčša nie) alebo jej inú hardwarovú náhražku, začínam rovno tvorbou simulátora. Ten zlúčim do "projektu" s novo vyvýjanou aplikáciou a mám tak okamžite k dispozícii výborný ladiaci prostriedok. Po ukončení prác len jednoducho oddelím simulátor od "projektu" a môžem ísť bez obáv oživiť vlastnú aplikáciu s reálnou technológiou.

Dúfam, že som poskytol aspoň trochu užitočný typ na využitie CP (CW). Už len jedna poznámka na záver - žiadny simulátor nie je dokonalý...