Ďalšie ikony do Control Panelu

Pri práci v Control Panely (ak tvoríte vlastné aplikácie) sa bez ikon určite nezaobídete. S CP sa nejaké dodávajú, ale moc ich nie je a takisto používanie stále tých istých tiež omrzí. V CP sú síce prostriedky pre vytváranie vlastných ikon (editor ikon je velice schopný), ale prečo nevyužiť tie haldy, čo sa povaľujú napríklad na internete (pozor na to, či sú FREE). Tu je však háčik, a to taký, že WIN ikony nie sú kompatibilné s CP ikonami.

Pomoc je však velice jednoduchá. Ak máte ikonu vo windowsáckom formáte, je nutné ju najprv previesť do niektorého z bitmapových formátov - BMP, TIFF, GIF, PCX (pre tento účel je možné si stiahnuť z internetu niektorý z mnohých sharewarov alebo freewarov k tomu určených). Takto uloženú ikonu ďalej spracujeme v CP. Odštartujte si aplikáciu "Obrázek" (prípadne Zebru, ak ju máte) a otvorte ikonu predtým uloženú do niektorého z bitmapových formátov. Teraz ju už môžte z tejto aplikácie priamo uložiť vo formáte *.ico pre CP a veselo používať.

CP ikony môžu nadobúdať rozmery od 4 do 100 pixelov a to dokonca v každom smere rozdielne - preto tá nekompatibilita s Win ikonami. Farebná hĺbka môže byť 16 i 256 farieb. Vlastné ikony si nakoniec môžte vytvárať i vo svojej obľúbenej aplikácii vo Win, k tomu Vám dobre poslúžia
farebné palety pre CP.

Na záver si ešte dovolím jednu malú radu - pri používaní ikon v aplikáciach MaR majte predovšetkým na pamäti, že symbolika by mala zodpovedať (napr. v technologických schémach) zvyklostiam a normám z tejto oblasti.