Digitálny reálny čas so 7-segmentovkami

ukážka programu digitálneho času

Tento programík môžte použiť, ak potrebujete v CP umiestniť do obrazovky monitorovacej alebo riadiacej aplikácie výrazné hodiny reálneho času.

Existuje síce v CP aplikácia "hodiny", ale tie nemôžte z vizuálneho hľadiska "bezbolestne" zakomponovať do svojej aplikácie. Ak oknu systémových hodín nastavíte parameter "Zostať na povrchu", prekrývajú všetky vyvolané okná a keď nastavíte opak, systémové hodiny zostanú ponorené. To samozrejme nie je chyba, ale vlastnosť, ktorá však nemusí vyhovovať.

Uvedený programík bude skákať, tak ako vy pískate. Sami si môžte programovo riadiť jeho viditeľnosť a môžte ho aj z vizuálneho hľadiska "nenásilne" zakomponovať do svojich monitorovacích alebo ovládacích panelov.

download:
digitcas.zip - 3218 bytov