Google Sitemaps Offline Generator

Google Sitemaps Offline Generator 0.9.4.13

Download z týchto stránok   Download z ďalších serverov   Ďalší výskyt programu
gsog_setup.exe - 574 KB   www.slunecnice.cz    

O programe napísali

Google Sitemaps Offline Generator screenshot

  • conBLOG - blog Jiří Bureša
  • meky.svnet.cz - blog Radka Štolpu

Licencia

Program Google Sitemaps Offline Generator je freeware.

Popis

Program Google Sitemaps Offline Generator umožňuje jednoduchým spôsobom generovať súbor SITEMAP.XML pre službu Google Sitemaps. Je určený pre použitie so statickými webmi.

Pred generovaním súboru SITEMAP.XML pre službu Google Sitemaps je nutné zadať v programe lokálny adresár webu (miesto, kde sa nachádza na vašom lokálnom disku), URL webu (online adresa na internete) a v následne zobrazenej mape webu je potrebné vybrať súbory, ktoré chcete, aby boli zahrnuté v SITEMAP.XML.
Súbor SITEMAP.XML sa vygeneruje zatlačením tlačítka "Generovať Google Sitemaps" do lokálneho adresára webu.

Program je vo fáze Beta verzie, jeho funkcionalita je postupne rozširovaná - viac v Histórii zmien.

 

Systémové požiadavky

  • Microsoft Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP,
  • 500 KB voľného miesta na disku (po inštalácii).

Inštalácia

Stiahnite si a spustite GSOG_SETUP.EXE, program sa následne nainštaluje do zvoleného adresára.

Poďakovanie

Ďakujem Jiří Burešovi za podnetné pripomienky k programu a testovanie.

História zmien

Dátum   Verzia   Popis zmien
2. 7. 2005   0.9.4.13   Nastavenie: doplnená definícia masky súborov (definícia sa ukladá do projektu).
Umožní definovať i viacnásobnú masku súborov, jednotlivé masky sa oddeľujú bodkočiarkou.
        Nastavenie: doplnená definícia názvu indexového súboru (definícia sa ukladá do projektu).
Pokiaľ je táto položka vyplnená, definovaný názov indexového súboru je z Url vyraďovaný, čiže Url sa zobrazí v tvare http://www.domena.sk/ namiesto http://www.domena.sk/index.htm alebo http://www.domena.sk/podadresar/ namiesto http://www.domena.sk/podadresar/index.htm
30. 6. 2005   0.9.3.12   Nastavenie: nová voľba Generovať úsporne - vo výslednom súbore Sitemap.xml sa tagy nebudú odsadzovať, čo má za následok menšiu veľkosť súboru.
        Prevod nepovolených znakov v Url do XML kódovania.
        Kontrola podľa predpisu Sitemap protokolu - po vygenerovaní "sitemap.xml" sa zobrazí jeho veľkosť a počet obsiahnutých Url a zároveň sa zobrazí upozornenie v prípade, ak je prekročená maximálna veľkosť súboru 10485760 B alebo počet Url presiahne hranicu 50000.
(V neskorších verziách bude pre tieto prípady zapracované generovanie viacnásobných Sitemap súborov + Sitemap Index)
        Kontrola podľa predpisu Sitemap protokolu - po zobrazení mapy webu sa zobrazí oznam o počte Url, ktoré prekročili max. povolenú dĺžku 2048 znakov - tieto Url nie sú generované do výsledného súboru Sitemap.xml.
25. 6. 2005   0.9.2.9   Zmena hlavičky výstupného XML súboru.
        Položka menu Výber premenovaná na Stránka.
        Mapa webu zobrazuje i tagy "changefreq" a "priority".
        Menu Stránka: nová voľba Editovať.
Editácia jednotlivých stránok v mape webu - zmena hodnôt dátumu a času (pre tag "lastmod") a tagov "changefreq" a "priority".
        Nová položka menu: Projekt.
Umožní vytvárať a ukladať projekty, čiže rozdielne nastavenia pre rozdielne weby. Projekty sa ukladajú do súboru typu *.prj.
V rámci projektu sa ukladá lokálna adresa webu, URL webu a všetky nastavenia z dialogového panelu Nastavenie.
        Menu Projekt: nová voľba Nový, Otvorenie a Uloženie.
Voľba Nový nastaví defaultné nastavenie lokálnej adresy webu, URL webu a všetkých nastavení z dialogového panelu Nastavenie.
        Nastavenie: prednastavenie tagu "changefreq" a "priority" platné pre podstránky webu.
        Nastavenie: u nastavení tagu "changefreq" a "priority" pribudla voľba "none", ktorá zakáže generovanie týchto tagov.
        Aplikácia si pri ukončení uchováva polohu, rozmer a maximalizáciu okna do súboru "gsog.ini".
20. 6. 2005   0.9.1.6   Dátum a čas stránky sa preberá zo súboru stránky.
        Mapa webu zobrazuje dátum i čas vytvorenia stránky.
        Nová položka menu: Nastavenie.
        Nastavenie: nastavenie krátkeho alebo dlhého formátu času pre tag "lastmod" platné pre všetky stránky webu.
        Nastavenie: nastavenie časového pásma pre tag "lastmod" platné pre všetky stránky webu.
        Nastavenie: nastavenie tagu "changefreq" a "priority" platné pre hlavnú stránku webu.
        Nová položka menu: Výber.
        Menu Výber: možnosť výberu všetkých stránok.
        Menu Výber: možnosť zrušiť výber u všetkých stránok.
        Menu Výber: možnosť invertovať výber.
        Na mapu webu pridané kontextové menu pre výber stránok - totožné s menu Výber.
        Pridanie hintov k ovládacím prvkom.
14. 6. 2005   0.9.0.4   Prvá verejná verzia