Nové Mesto nad Váhom

Čo s kasárňami - nevydarený prieskum na mestskom webe

Nové Mesto nad Váhom získalo od štátu priestor kasární, keďže nebol o ne záujem. I rozhodlo sa mesto, na návrh jedného z poslancov, dať priestor aj ľudu, aby sa vyjadril, ako s kasárňami naložiť. Veď sú z ľudu, nie?

Ak prihliadneme k faktu, že výsledky názorov občanov nie sú záväzné, nie pri realizácii takou formou, akú zvolilo mesto, môžeme konštatovať, že tento prieskum je len gestom.

Naviac gestom dobre zašitým. To gesto sa tak dobre skrýva, že bežný občan si ho v záplave nadmerného textu takmer ani nevšimne. A výsledok zašitého gesta? Nula, opakujem NULA, reakcií od občanov (stav k 7. marcu, 9 dní po zverejnení). Veď skontrolujte si sami počet odpovedí v diskusii na mestskom webe.Čítať ďalej

Prístupnosť webov miest a obcí za rok 2009

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo výsledky miery prístupnosti webových stránok verejnej správy za rok 2009, ktoré musia zodpovedať kritériám prístupnosti podľa výnosu Ministerstva financií SR č. MF/013261/2008-132 (o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy).

Laikom pripomeniem, že tzv. prístupnosť webu je veľmi dôležitá pre dostupnosť webových stránok pre handikepovaných občanov (viac o prístupnosti).

Monitoring obsahuje výsledné hodnotenia prístupnosti webov sídiel ústredných orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, miest a obcí, vysokých škôl, webov súvisiacich s verejnou správou, médií, bánk, poisťovní a vybraných webov privátneho sektora. Podrobnú záverečnú správu si môžete prečítať na ministerskom webe.Čítať ďalej

Novomestský web na chvoste hodnotenia Zlatý Erb

4. novembra boli vyhlásené výsledky súťaže ZlatyErb.sk, súťaže o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky, do ktorej bol prihlásený aj oficiálny mestský web mesta Nové Mesto nad Váhom. Ako tento web dopadol v konkurencii iných samospráv, vám prezradím, len si neodpustím najprv malú odbočku.Čítať ďalej

Spustené káblové digitálne televízne vysielanie v Novom Meste nad Váhom

Zákazníkov mestskej káblovky v Novom Meste nad Váhom by mohlo zaujímať, že bolo spustené digitálne káblové televízne vysielanie.

Uvedenú informáciu som zachytil v mestskej televízii, bližšie informácie mi poskytli na zverejnenej info linke (voľne citujem):
 Čítať ďalej

Foto: Novomestský futbal

Novomestský futbal

Pár momentov z futbalového zápasu Nové Mesto nad Váhom - Bernolákovo 26. 9. 2009... Mimochodom, futbalu vôbec, ale vôbec nerozumiem, nanajvýš som schopný už ku koncu prvého polčasu odhadnúť, ktorí sú naši :-) Tušim sme vyhrali?Čítať ďalej