Web

Sledujte Santa Clausa na jeho ceste

Kto je zvedavý, môže Santu špehovať na jeho ceste pri roznášaní darčekov. Ja viem, k nám on nechodí, v našich končínách má majoritu Ježiško, ale ten modernými technológiami nevládne, čo je na jednej strane dobre, ale na strane druhej by mu mohli aj pomôcť v tvrdom konkurenčnom boji so Santom.

A keď už sme pri tom, prajem Šťastné a veselé...

 

Nový merací kód Google Analytics a rozlišovanie slovenských i českých vyhľadávačov

Aktualizované 25. 6. 2010: Google Analytics má nový merací kód, jeho tvar aj s úpravou nájdete v článku Rozlíšenie slovenských i českých vyhľadávačov pre nový asynchrónny merací kód Google Analytics.

V rámci posledných noviniek u Google Analytics bol zmenený aj merací kód (doterajší ešte funguje). Pre migráciu na nový merací kód stačí zameniť na vašich stránkach pôvodný merací kód, ktorý bol v tvare:

<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">_uacct = "UA-xxxxxx-x";
urchinTracker();
</script>

za nový merací kód v tvare:Čítať ďalej

Blogger podporuje OpenID

Blogy publikované prostedníctvom Blogger (patrí k nim aj môj blog) už podporujú autentifikáciu komentujúcich i pomocou OpenID.

OpenID na Blogger

 

Nový terén v Google Maps

V Google Maps bol pridaný nový pohľad na mapy, nazvaný Terén (skrátene Ter) plasticky znázorňujúci nadmorskú výšku terénu. V súvislosti s tým bolo zrušené pôvodné tretie tlačidlo aktivujúce kombinovaný pohľad (satelitné snímky s ulicami) a táto možnosť zobrazenia je presunutá k tlačidlu Satelitné ako zaškrtávacia voľba.


Zväčšiť mapuČítať ďalej

Nechajte sa známkovať

Ak vám chýba známkovanie vašich článkov na vašom blogu vašimi čitateľmi, doprajte si ho prostredníctvom serveru outbrain.com. Ide o známe hviezdičkovanie...

Pre sfunkčnenie známkovania nepotrebujete ani registráciu, stačí vložiť do šablony pripravený widget pre Drupal, Blogger, WordPress, TypePad alebo javascriptový kód pre iné CMS. Existuje aj možnosť vloženia známkovania do RSS feedu a reporty.