Web

Facebook na slosar.sk a slosar.sk na Facebooku

Od dnešného dňa som do webu zapracoval interakciu s Facebook-om, pribudli pluginy Like Button a Like Box. Pohrával som sa s nimi a skúšobne nasadzoval uz včera, ale až dnešné podnety ma primäli nasadiť ich naostro.Čítať ďalej

Web slosar.sk má nový vzhľad

Moja osobná stránka s blogom, mimochodom založená v roku 1998, beží odo dnes na novom publikačnom systéme. Na túto zmenu som sa chystal posledné dva roky, ale až vonkajšie okolnosti ma prinútili zmenu vykonať. Tú máte príležitosť už vidieť.Čítať ďalej

Záväzok, do 1. mája prebudovať svoj web, prinesie rad aprílových zmien

Môj web smeruje ku svetlejším zajtrajškom. 1. máj 2010 rozžiari úsmev na tvárach návštevníkov adresy slosar.sk, viac už nebudú mať chmáry na čele, svetlá budúcnosť sa zračí pod vedením vedúcej sily Drupalu...

No a teraz stručne a ľudovo - online blogovadlo Blogger ma prikvačilo a vybaflo na mňa po piatich rokoch, že technickú formu publikovania blogu, ktorú využívam (pre znalejších: FTP publikovanie na vlastnú doménu), už nebude podporovať, lebo vraj len 5 % užívateľov daný spôsob využíva, tým je to pre nich neefektívne. Môžem síce premigrovať a naďalej služby Blogger k spokojnosti využívať, dokonca stále aj na vlastnej doméne, ale znamenalo by to jeden, na prvý pohľad, nepodstatný detail a to ten, že blog by bol po premigrovaní dostupný na subdoméne. A to nechcem, z rôznych dôvodov.Čítať ďalej

Čo s kasárňami - nevydarený prieskum na mestskom webe

Nové Mesto nad Váhom získalo od štátu priestor kasární, keďže nebol o ne záujem. I rozhodlo sa mesto, na návrh jedného z poslancov, dať priestor aj ľudu, aby sa vyjadril, ako s kasárňami naložiť. Veď sú z ľudu, nie?

Ak prihliadneme k faktu, že výsledky názorov občanov nie sú záväzné, nie pri realizácii takou formou, akú zvolilo mesto, môžeme konštatovať, že tento prieskum je len gestom.

Naviac gestom dobre zašitým. To gesto sa tak dobre skrýva, že bežný občan si ho v záplave nadmerného textu takmer ani nevšimne. A výsledok zašitého gesta? Nula, opakujem NULA, reakcií od občanov (stav k 7. marcu, 9 dní po zverejnení). Veď skontrolujte si sami počet odpovedí v diskusii na mestskom webe.Čítať ďalej

Prístupnosť webov miest a obcí za rok 2009

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo výsledky miery prístupnosti webových stránok verejnej správy za rok 2009, ktoré musia zodpovedať kritériám prístupnosti podľa výnosu Ministerstva financií SR č. MF/013261/2008-132 (o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy).

Laikom pripomeniem, že tzv. prístupnosť webu je veľmi dôležitá pre dostupnosť webových stránok pre handikepovaných občanov (viac o prístupnosti).

Monitoring obsahuje výsledné hodnotenia prístupnosti webov sídiel ústredných orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, miest a obcí, vysokých škôl, webov súvisiacich s verejnou správou, médií, bánk, poisťovní a vybraných webov privátneho sektora. Podrobnú záverečnú správu si môžete prečítať na ministerskom webe.Čítať ďalej