Web

Webhosting s problematickou migráciou serverov

Ospravedlňujem sa za výpadky môjho webu (i weblogu) v uplynulých piatich dňoch, ktorý bol spôsobený webhostingom - už druhý za mesiac a pol, odkedy som zmenil webhosting. Začínam byť nespokojný, ešte do tretice v krátkej dobe a budem sa musieť poohliadnuť inde...

Spoločnosť úmyselne neuvádzam (ale kto vie ako, podľa mojej domény si ľahko zistí), nechcem byť nespravodlivý, vykonávali totiž migráciu serverov a technické problémy viem pochopiť. O migrácii som ale popredu nebol informovaný a takisto som následne dostával, od inak profesionálnej a ochotnej technickej podpory, protichodné informácie - že migrácia ešte trvá alebo že migrácia je už ukončená, ale vznikol technický problém... Výpadky sa prejavovali trvalou nedostupnosťou FTP prístupu a striedavou nedostupnosťou obsahu webu. A celé v rozsahu piatich (!) dní...

Rozlišovať odkazy podčiarkovaním? Nie som presvedčený...

Rony sa pristavil pri téme tak starej, ako je web - odlišovanie odkazov, konkrétne, ich podčiarkovanie... Nejdem polemizovať s Ronym, idem polemizovať s dikciou samotnou, podľa ktorej odkaz musí byť podčiarknutý.

Moje pochybnosti o dodržiavaní pravidla i v dnešnej dobe pramenia z prístupu k písmu ako takému. Pretransformovali sa (moje pochybnosti) z iného tabu, ktoré bolo pre mňa sväté ešte v minulosti - v prvej polovici deväťdesiatych rokov som sa trošku (i viac ako trošku) zapodieval desktop publishingom a kto to myslel (i myslí) s týmto oborom vážne, tak nehrozí, aby si neprihnul aj z typografie (spomeniem z tej doby aspoň legendárny český časopis Font alebo Typografický manuál od Vladimíra Berana). Kto sa v týchto oboroch orientuje, už istotne tuší, kam smerujem - áno, k základnej typografickej poučke "Text sa nepodčiarkuje".Čítať ďalej

Ministerstvo zdravotníctva a navigácia

Daniel Dočekal poukazuje na istý web, kde sú tvorené odkazy výhradne JavaScriptom...

Keby len "nejaká" sanoma.cz, ale to ani na webe Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky si v navigácii bez JavaScriptu ani neškrtnete...

Donedávna to tak nebolo (ak si dobre spomínam), neprístupnosť je pridaná hodnota inovácie... Máme byť za ňu vďační? :-)

Blogger.com - malý návod pre pokročilé využitie

Už vo svojom príspevku Blogger.com - prečo práve on? som sa zastrájal, že tento blogovací systém trochu priblížim, ale ku konečnému kroku ma nabudil až Jirka Macich svojim článkom v Chipe.

Ak teda stojíte pred rozhodnutím, prostredníctvom čoho blogovať, na výber máte 3 základné možnosti:

 Čítať ďalej

Český Chip degraduje Blogger.com

Zľahka si listujem aktuálnym Chipom a čo nevidím? Blogger.com, prostredníctvom ktorého blogujem, recenzuje Jirka Macich v článku Kdo nebloguje, jako by nebyl. A jeho záver?Čítať ďalej