Plastické rámčeky a linky v paneloch

ukážka plastického rámčeka a liniek

Aj v Control Panely môžte použiť v dialogových paneloch svojich aplikácií plastické rámčeky a linky (pozri obrázok), ktoré mimo estetického účelu napomáhajú k sprehladneniu dialogových panelov. Hoci tieto prvky Control Panel neponúka, na ich vytvorenie je možné použiť prístroj "string_display".
Pre tvorbu plastického rámčeka potrebujeme tieto prístroje dva, nesmú byť však časované, inak by zbytočne zaťažovali systém. Do panelu vložíme prvý s nasledujúcimi nastaveniami, pričom za výrazy x, y, a, b si dosaďte vlastné hodnoty:

timer=none
position:
 X=x
 Y=y
 šírka=a
 výška=b
expression=""
frame=1
farby:
 top_shadow=čierna
 bottom_shadow=biela
 paper=šedá

 

Takto vytvorený "string_display" zduplikujeme s nulovým posunom a prestavíme nasledujúce parametre:

position:
 X=x+1
 Y=y+1
 šírka=a-2
 výška=b-2
farby:
 top_shadow=biela
 bottom_shadow=čierna

 

Teraz už máte vytvorený plastický rámček, pričom do hornej časti si ešte môžte doplniť popisný text, najlepšie s medzerou na začiatku a na konci, aby nebol "nalepený" na linku.
Na vytvorenie plastickej linky postačuje jeden "string_display" s tými istými nastaveniami, ako u prvého z predošlého príkladu. Potom už len podľa toho, či potrebujeme zvislú alebo vodorovnú linku, nastavíme parameter "šírka" alebo "výška" na hodnotu 2.