Spôsob tvorby systémových hodín II

Spôsobom, ako vytvoriť hodiny systémového času priamo v aplikácii som sa v minulosti už zapodieval, a to v príspevku Spôsoby tvorby systémových hodín.
Moja fantázia však nebola dostatočná, pretože som obdržal ďalší spôsob tvorby hodín systémového času. Na moje veľké potešenie príspevok pochádzal priamo od autorov CW a CP, čiže z firmy Moravské přístroje, konkrétne od pána Bíleho. Touto cestou mu za príspevok ďakujem a citujem ho v pôvodnom tvare:

Vážení uživatelé systému Control Panel a Control Web, dovoluji si Vám nabídnout ještě jedno řešení zobrazování realného času a datumu ve Vašich aplikacích pomocí systémových proměnných a masky v přístroji meter:

meter Time;
 timer = 1, 0;
 owner = background;
 position = 10, 10, 75, 20;
 expression = hour * 10000 + minute * 100 + second;
 mode = text_display;
 range_to = 240000;
 low_limit = 0;
 high_limit = 240000;
 dec_places = 0;
 font = 'Courier New (Central European)', 10, bold;
 mask = '@@:@@:@@';
 colors
  ink = black;
  value = lgray;
  low_limit = lgray;
  high_limit = lgray;
 end_colors;
end_meter;

meter Date;
 timer = 86400, 0;
 owner = panel_1;
 position = 10, 40, 90, 20;
 expression = day * 1000000 + month * 10000 + year;
 mode = text_display;
 range_to = 31123000;
 low_limit = 0;
 high_limit = 31123000;
 dec_places = 0;
 font = 'Courier New (Central European)', 10, bold;
 mask = '@@-@@-@@@@';
 colors
  ink = black;
  value = lgray;
  low_limit = lgray;
  high_limit = lgray;
 end_colors;
end_meter;

 

Ako vidno, ide o podstatne elegantnejší spôsob tvorby hodín systémového času a dátumu ako tie, ktoré boli uvedené v mojom príspevku.
Pre menej skúsených užívateľov len doplním, že ide o zdrojový kód prístrojov METER, čiže nie o kompletnú aplikáciu. Zdrojový kód je určený pre systém ControlWeb, pre použitie v systéme ControlPanel bude nutné prispôsobiť položku "font".