Google

Nový merací kód Google Analytics a rozlišovanie slovenských i českých vyhľadávačov

Aktualizované 25. 6. 2010: Google Analytics má nový merací kód, jeho tvar aj s úpravou nájdete v článku Rozlíšenie slovenských i českých vyhľadávačov pre nový asynchrónny merací kód Google Analytics.

V rámci posledných noviniek u Google Analytics bol zmenený aj merací kód (doterajší ešte funguje). Pre migráciu na nový merací kód stačí zameniť na vašich stránkach pôvodný merací kód, ktorý bol v tvare:

<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">_uacct = "UA-xxxxxx-x";
urchinTracker();
</script>

za nový merací kód v tvare:Čítať ďalej

Nový terén v Google Maps

V Google Maps bol pridaný nový pohľad na mapy, nazvaný Terén (skrátene Ter) plasticky znázorňujúci nadmorskú výšku terénu. V súvislosti s tým bolo zrušené pôvodné tretie tlačidlo aktivujúce kombinovaný pohľad (satelitné snímky s ulicami) a táto možnosť zobrazenia je presunutá k tlačidlu Satelitné ako zaškrtávacia voľba.


Zväčšiť mapuČítať ďalej

Google Maps proti Mapy.Atlas.Sk - kto má detailnejšie letecké mapy?

Atlas.sk pred pár dňami priniesol ortofoto mapy (letecké, ľudovo i "satelitné"). Ponúka zatiaľ len Bratislavu, na rozdiel od služby Google Maps, ktorá má pokryté podstatne väčšie územie Slovenska. Aj ako komplexný balík zatiaľ u mňa stále vyhráva Google Maps, mám na to zopár dôvodov.

Ako je to ale s kvalitou, resp. množstvom detailov zachytených na leteckých snímkach? Ponúka viac Google Maps alebo mapy.atlas.sk?Čítať ďalej

FeedBurner po prebratí Googlom uvoľňuje platené služby

Prebratie služby FeedBurner Googlom sa prejavuje už klasickým spôsobom - služby, alebo ich časti, ktoré boli doposiaľ platené, sa stávajú free.

Čo konkrétne to znamená v prípade FeedBurner? Bezplatnými sa stávajú FeedBurner Stats PRO a MyBrand (ak službu FeedBurner ešte nepoznáte, nechajte sa poučiť.).

FeedBurner Stats PRO sprístupňuje podrobnejšie štatistiky odberu vašeho feedu a MyBrand umožní prevádzkovať feed s adresou feeds.vašadoména.sk/MyFeedName namiesto doterajšej neplatenej podoby feeds.feedburner.com/MyFeedName.

FeedBurnerČítať ďalej

Naj.sk pridáva nové štatistiky

NAJ.sk, známy slovenský server poskytujúci monitoring návštevnosti, sa snaží dobehnúť to, čo zaspal... Aktuálne som si všimol, že pribudlo meranie konverzného pomeru (jednoduché a zložené konverzie) a primitívny kalendár pre výber zobrazovaného obdobia bol nahradený sofistikovanejším spôsobom výberu.

Naj.sk
novinky u NAJ.skČítať ďalej