Testovanie sieťových aplikácií

Ku Control Panelu sa dodáva ovladač FDRV, ktorý slúži na výmenu dát medzi aplikáciami prepojenými po sieti, či už typu klient-server alebo peer-to-peer.
Deje sa tak prostredníctvom "výmenného" súboru, ktorý je umiestnený na súborovom serveri siete typu klient-server alebo na ľubovoľnom počítači siete typu peer-to-peer. "Zdrojová" aplikácia doň zapisuje a "cieľová" aplikácia z neho číta.

Pokiaľ vyvíjate takúto sieťovú aplikáciu, nie vždy máte konkrétnu sieť "po ruke". Otestovať funkčnosť sieťovej výmeny dát sa však dá aj "offline" pomocou jediného počítača. Proste v PAR súbore ovladača FDRV nadefinujete umiestnenie výmenného súboru na vašom lokálnom disku. Spustíte "zdrojovú" aplikáciu, ktorá zapisuje (dodáva) dáta do výmenného súboru. Necháte aspoň raz previesť tento zápis a aplikáciu umončíte. Následne spustíte "cieľovú" aplikáciu, ktorá dáta číta z výmenného súboru. Na vstupných kanáloch sa objavia hodnoty, ktoré "zdrojová" aplikácia zapísala naposledy.

Je to jednoduché, ale vcelku spoľahlivé otestovanie sieťovej aplikácie na jedinom počítači.