Rôzne

Prajem šťastné a veselé...

Vianoce

Svojim čitateľom prajem krásne Vianočné sviatky.

Čítať ďalej

TV Markíza zverejnila rodné čísla nezamestnaných

TV Markiza

Domnievam sa, že TV Markíza v nedeľu 11. 12. 2011 v Televíznych novinách porušila Zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. Ak je moja domnienka správna, k porušeniu zákona došlo v reportáži Nespokojní úradníci. Počas reportáže sa naskytol aj pohľad na obrazovku počítača na úrade práce, kde roloval zoznam nezamestnaných (z reportáže to vyplýva, keďže obraz nebol označený ako ilustračný). Zobrazený zoznam bol problematický v tom, že obsahoval súpis mien spoločne s rodnými číslami.Čítať ďalej

Formulár elektronického sčítania obyvateľov nevyžaduje všetko, čo zákon

Prebiehajúce Sčítanie obyvateľov 2011 ponúka okrem klasického vyplnenia papierových tlačív aj možnosť "sčítať sa" elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára.

Pokým ale Štatistický úrad tvrdí, že:

Odpovedať na VŠETKY OTÁZKY v sčítacích tlačivách (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) je teda pre občanov Slovenskej republiky POVINNOSŤ, ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov.

tak elektronický formulár túto zákonnú povinnosť nekontroluje a vyžaduje pred odoslaním len vyplnenie otázok 1a, 2, 3, 6, 7, 9 a 14. Inými slovami, funkčnosť formulára nie je zosúladená so zákonom:Čítať ďalej

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011 nie je anonymné. Čo s tým?

Domnievam sa, že práve prebiehajúce Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011 za istých okolností nemusí zaručiť anonymitu vyplnených údajov prostredníctvom sčítacích hárkov alebo online formulárov.

Štát totiž každému občanovi vygeneroval jedinečný identifikátor, skrze ktorý bude prepojený so sčítanými údajmi. Štát tvrdí, že táto väzba bude fungovať výhradne pre internú potrebu sčítania. K zneužítiu naozaj nemusí dôjsť. Ale aj môže. História je plná ľudských zlyhaní.Čítať ďalej