Digital Camera Speed

Digital Camera Speed 1.0.3.37

Download z týchto stránok   Download z ďalších serverov   Ďalší výskyt programu
dcspeed_setup.exe - 584 KB   www.slunecnice.cz
www.studna.cz
  Chip CD 2/05, Chip CD 4/04, PcRevue CD Revue 3/04, Freesoft CD 01/2004

Referencie

Digital Camera Speed screenshot Program používajú:

O programe napísali:

Licencia

Program Digital Camera Speed je freeware.

Popis

Program Digital Camera Speed je určený pre meranie rýchlosti digitálnych fotoaparátov.
Ide o stopky prispôsobené špecifikám uvedeného merania. Dôraz je kladený na odčítavanie merania fotením, kedy nameraný čas je zachytený na exponovanej snímke.

Program bol pôvodne vyvinutý na podnet a pre potreby autora serveru www.digi-foto.sk. Uplatnenie však môže nájsť i u majiteľov digitálnych fotoaparátov, ktorí by radi poznali rýchlosť svojho konkrétneho digitálneho prístroja.

Funkcie

Program obsahuje nápovedu, ktorej súčasťou je i praktický návod ako merať (tento návod vypracoval autor serveru www.digi-foto.sk).

Prostredníctvom program je možné merať nasledovné časové intervaly digitálneho fotoaparátu:

  • čas od zapnutia fotoaparátu do prvého odfoteného záberu,
  • čas omeškania spúšte fotoaparátu bez nameraných hodnôt,
  • čas omeškania spúšte s nameranými hodnotami,
  • meranie času, ako rýchlo aparát fotí obrázky jeden za druhým,
  • meranie rýchlosti zoomu,
  • meranie rýchlosti času medzi zobrazením dvoch záberov v režime prezerania.

Program umožňuje jednotlivé namerané časy uchovávať a počítať ich priemer, pričom sadu meraní s vypočítaným priemerom je možné exportovať do súboru.

Program umožňuje voľbu jazyka.

Systémové požiadavky

  • Microsoft Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP (doporučený Microsoft Windows 2000/XP),
  • 400 KB voľného miesta na disku (po inštalácii).

Inštalácia

Stiahnite si a spustite DCSPEED_SETUP.EXE, program sa následne nainštaluje do zvoleného adresára.

Jazyková lokalizácia programu

Od verzie 1.02 je zapracovaná možnosť voľby jazyka.
Textové reťazce potrebné pre jazykovú lokalizáciu sa nachádzajú v externých súboroch LNG. Ide o obyčajné ASCII súbory, ktoré je možné editovať a zároveň tak jednoduchým spôsobom vytvárať nové lokalizačné súbory i pre iné jazyky. Ak niekto vytvorí lokalizáciu pre jazyk, ktorý v inštalácii nie je obsiahnutý, môže mi príslušný LNG súbor zaslať a zahrniem ho do inštalácie, samozrejme i s uvedením autorstva lokalizácie.

História zmien

Dátum   Verzia   Popis zmien
17. 2. 2004   1.0.3.37   Zmeny v About dialogu, v nápovede a v súbore CITAJ_MA.TXT v súvislosti s novou adresou www stránky autora a programu.
           
27. 12. 2003   1.0.2.36   Možnosť voľby jazyka (zatiaľ slovenský a český jazyk).
        Kozmetické zmeny a opravy v užívateľskom interfejsi.
           
18. 12. 2003   1.0.1.34   Pridaná nápoveda do programu
           
14. 12. 2003   1.0.0.33   Prvá verejná verzia