Software

Aplikačný software

Mám dlhoročné skúsenosti s vývojom aplikačného software. Niekoľko utilít, ktoré som napísal pre seba, dávam voľne k dispozícii ako freeware.

EasyReminder - Evidencia a pripomínanie zadaných úloh.

Digital Camera Speed - Meranie rýchlosti digitálnych fotoaparátov.

GSMinfo2file - Načítanie základných informácií o mobilnom telefóne a SIM karte.

Google Sitemaps Offline Generator - Jednoduché generovanie súboru SITEMAP.XML pre službu Google Sitemaps.

Priemyselný software

V minulosti som niekoľko rokov venoval i vývoju priemyselného riadiaceho software pod SCADA systémom Control Web a Control Panel.