GSMinfo2file

GSMinfo2file 1.0.2.57

Download z týchto stránok   Download z ďalších serverov   Ďalší výskyt programu
gsmi2fsetup.exe - 476 KB   www.slunecnice.cz
www.studna.cz
  Chip CD 9/2003, Chip CD 3/2003, Freesoft CD 01/2003

Licencia

GSMinfo2file screenshot Program GSMinfo2file je freeware.

Popis

Program GSMinfo2file je určený pre načítanie základných informácií o mobilnom telefóne a SIM karte. Tieto informácie je možné exportovať do textového súboru alebo CSV súboru spolu so zadanou poznámkou.
Program načíta údaje prostredníctvom dátového kábla pripojeného na sériový port alebo prostredníctvom USB kábla, infračerveného (IrDA) a bluetooth (BT) rozhrania nakonfigurovaného ako virtuálny sériový port.
Program spolupracuje s mobilnými telefónmi podporujúcimi normy GSM 07.07 a GSM 07.05 (napr. Ericsson, SonyEricsson, Siemens, Nokia a pod.).

Funkcie

Program načíta nasledujúce informácie o mobilnom telefóne:

 • výrobca,
 • model,
 • verzia firmware,
 • IMEI,

informácie o Sim karte:

 • operátor,
 • telefónne číslo,
 • IMSI,

aktuálny stav:

 • údaj o sile signálu,
 • údaj o stave batérie.

Program umožní načítané identifikačné údaje a zadanú poznámku exportovať do textového súboru alebo CSV súboru (formát CSV je vhodný pre ďalšie spracovanie v databázach alebo tabuľkových procesoroch).
Program umožňuje voľbu jazyka, v ktorom komunikuje s užívateľom.

Systémové požiadavky

 • Microsoft Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP,
 • 300 KB voľného miesta na disku (po inštalácii),
 • sériový port alebo virtuálny sériový port (IrDA, BT, USB).

Inštalácia

Stiahnite si a spustite GSMI2FSETUP.EXE, program sa následne nainštaluje do zvoleného adresára.

Jazyková lokalizácia programu

Od verzie 1.00 sú textové reťazce potrebné pre jazykovú lokalizáciu prenesené do externých súborov LNG. Ide o obyčajné ASCII súbory, ktoré je možné editovať a zároveň tak jednoduchým spôsobom vytvárať nové lokalizačné súbory i pre iné jazyky.
Ak niekto vytvorí lokalizáciu pre jazyk, ktorý v inštalácii nie je obsiahnutý, môže mi príslušný LNG súbor zaslať a zahrniem ho do inštalácie, samozrejme i s uvedením autorstva lokalizácie.

Poďakovanie

Ďakujem Monike Šindelkovej za testovanie programu.

História zmien

Dátum   Verzia   Popis zmien
5. 7. 2005   1.0.2.57   Zväčšený rozsah nastavenia sériového portu na COM1-48 - kvôli nastaveniam virtuálnych sériových portov u BT a IrDA.
        Zmena kurzoru na presýpacie hodiny počas načítavania informácií z mobilu.
        Do exportovaného súboru sa pridáva i dátum a čas.
17. 2. 2004   1.0.1.56   Zmeny v About dialogu a v súbore CITAJ_MA.TXT v súvislosti s novou adresou www stránky autora a programu.
26. 12. 2003   1.0.0.55   Jazykové lokalizačné reťazce prenesené do externých súborov.
        Kozmetické zmeny a opravy v užívateľskom interfejsi.
4. 8. 2003   0.9.5.53   Kozmetické zmeny v užívateľskom interfejsi.
26. 7. 2003   0.9.5.52   Rozšírenie nastavenia sériového portu na COM1 až COM8 (pre USB kábel, IrDA, BT rozhranie nakonfigurované ako virtuálny sériový port).
        Tlačítko "Načítať informácie" nebolo disablované, ak nebola zvolená žiadna voľba typu načítavaných informácií (mobil/SIM/oboje).
16. 3. 2003   0.9.4.51   Načítavanie informácií i o SIM karte.
        Export i do CSV súboru.
        Voľba typu načítavaných informácií (mobil/SIM/oboje).
        Voľba typu exportovaných informácií (mobil/SIM/oboje).
        Kozmetické zmeny v užívateľskom interfejsi.
23. 2. 2003   0.9.3.49   Možnosť voľby jazyka (zatiaľ slovenský a český jazyk).
        Klikacie odkazy na e-mail a www stránku programu v paneli O aplikácii.
        Premenované názvy položiek v konfiguračnom súbore GsmInfo2File.ini.
        Prvým aktívnym prvkom po štarte programu sa stalo tlačítko "Načítať informácie".
        Položka menu "Export" nebola disablovaná, keď neboli načítané informácie.
10. 2. 2003   0.9.2.45   Možnosť vloženia poznámky, ktorá sa zapisuje spolu s exportovanými údajmi.
        Odkaz na www stránku programu v exportovanom textovom súbore.
        Číselný údaj o sile signálu a stave batérie nebol vymazaný počas nasledujúceho načítavania údajov z mobilného telefónu.
        Drobné kozmetické zmeny v paneli O aplikácii.
        Zmena inštalátora.
23. 1. 2003   0.9.1.43   Prvá verejná beta verzia