Katastrálny portál porušuje zákon na ochranu osobných údajov

Od 1. septembra je sprístupnený Katastrálny portál zdarma, ktokoľvek teda bez poplatkov a bez registrácie získa prístup k údajom katastra nehnuteľností.

Aktuálne ma údaje z Katastra zaujímajú, tak som si dal vyhľadať príslušné Listy vlastníctva (LV). Získal som, čo som potreboval, ale na moje prekvapenie, výpis z LV, ktorý som získal anonymne, online a zadarmo, obsahoval aj údaje iných osôb, ktoré by podľa Zákona o ochrane osobných údajov nemali byť prístupné komukoľvek, minimálne aspoň nie anonymnou formou, aká je od 1. septembra možná.

LV z katastra
časť z výpisu LV

V LV v časti Ťarchy som našiel zoznam osôb s uvedením mena, priezviska a hlavne rodného čísla, pritom § 15 Zákona o ochrane osobných údajov tvrdí:

 

Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov
(1) Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a sprostredkovateľ tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

V LV z Katastrálneho portálu, generovanom online i pre anonymných návštevníkov, dochádza zrejme k neoprávnenému prístupu a k rozširovaniu osobných údajov.

Hm, niekde sa stala chybka...

Aktualizované 3. 9. 2007:
Súvisiaci článok na Spravodaji: Kataster portál - výhrady ku vstupným formulárom s návrhmi na zlepšenie.

Aktualizované 3. 9. 2007 20:30:
Na zverejňovanie rodných čísiel v LV reaguje a podrobne sa venuje aj blackhole.sk, pričom dokladá aj porušenie katastrálneho zákona.

Aktualizované 4. 9. 2007 20:00:
Rodné čísla z katastrálneho portálu už zmizli a došlo k náprave.

Aktualizované 4. 9. 2007 23:00:
K prípadu bola v poobedňajších hodinách vydaná i správa TASR, čítať môžete napr. na sme.sk alebo aktualne.sk.

Aktualizované 7. 9. 2007:
Úrad na ochranu osobných údajov prešetril zverejňovanie rodných čísiel s výsledkom:

 

...úrad konštatuje, že Úrad geodézie, kartografie a katastra SR ako prevádzkovateľ informačného systému geodézie, kartografie a katastra voľným zverejnením rodných čísel na katastrálnom portáli (internete) v čase od 1. do 4. septembra 2007 konal nad rámec zákona o ochrane osobných údajov, katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii v platnom znení.
(celé znenie Zverejnenia porušenia zákona)

Autor:

Kategórie:

 

Komentáre

Ján Žitniak's picture

Presne tak, tiež som sa divil ako je možné verejne sprístupniť takéto údaje. Môžem si majetkové údaje zistiť o komkoľvek a čokolvek a potom s tými informáciami aj vhodne narábať/zneužiť ich.

Komentáre sú moderované, čiže zverejnené budú až po schválení. Komentáre s invektívami voči autorovi, mimo tému, vulgárne, spamujúce, budú zmazané.