EasyReminder

EasyReminder 1.2.3.37

Download z týchto stránok   Download z ďalších serverov   Ďalší výskyt programu
easyreminder_setup.exe - 585 KB   www.slunecnice.cz
www.studna.cz
  PcRevue CD Revue 9/04, Chip CD 5/04

O programe napísali

EasyReminder screenshot

 • Živě.cz 19. 7. 2008 - český informačný server
 • Živě.cz 15. 9. 2007 - český informačný server
 • Živé.sk 13. 6. 2005 - slovenský informačný server

Licencia

Program EasyReminder je freeware.

Popis

Program EasyReminder slúži k evidencii a pripomínaniu zadaných úloh.

Funkcie

Program umožňuje jednotlivé úlohy pridávať, editovať, mazať.
Všetky úlohy sú zobrazené vo forme prehľadného zoznamu, zoradeného a farebne rozlišovaného podľa dátumu, pričom u každej úlohy je možné evidovať popis úlohy (môže byť i viacriadkový text), termín úlohy, prípadne i alarm slúžiaci k upozorneniu na blížiaci sa termín úlohy.

Úlohy v zozname úloh sú podľa dátumu farebne rozlišované nasledovne:

 • budúce úlohy - modré,
 • aktuálne úlohy - zelené,
 • zmeškané úlohy - červené,
 • potvrdené úlohy - šedé a preškrtnuté,
 • úlohy bez termínu - čierne.

Zaktivovaný alarm je možné ignorovať, potvrdiť, prípadne i odsunúť o zadaný čas.

Funkcie programu je možné ovládať pomocou ikonovej lišty, alebo pomocou kontextového menu vyvolaného pravým tlačítkom myši.

V nastaveniach programu je možné voliť nasledovné funkcie:

 • voľbu jazyka,
 • spúšťanie programu pri štarte Windows,
 • viditeľnosť okna vždy na vrchu,
 • minimalizovanie okna do tray ikony,
 • minimalizovanie okna po štarte,
 • prichytávanie okna k okrajom obrazovky,
 • spôsob radenia netermínovaných úloh,
 • zvuková signalizácia alarmov s výberom wav súboru pre signalizáciu.

Systémové požiadavky

 • Microsoft Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP,
 • 500 KB voľného miesta na disku (po inštalácii).

Inštalácia

Stiahnite si a spustite EASYREMINDER_SETUP.EXE, program sa následne nainštaluje do zvoleného adresára.

Jazyková lokalizácia programu

Od verzie 0.96 je zapracovaná možnosť voľby jazyka.
Textové reťazce potrebné pre jazykovú lokalizáciu sa nachádzajú v externých súboroch LNG. Ide o obyčajné ASCII súbory, ktoré je možné editovať a zároveň tak jednoduchým spôsobom vytvárať nové lokalizačné súbory i pre iné jazyky. Ak niekto vytvorí lokalizáciu pre jazyk, ktorý v inštalácii nie je obsiahnutý, môže mi príslušný LNG súbor zaslať a zahrniem ho do inštalácie, samozrejme i s uvedením autorstva lokalizácie.

História zmien

Dátum   Verzia   Popis zmien
1. 10. 2005   1.2.3.37   Doplnenie anglickej lokalizácie (lokalizačný súbor LNG zaslal Peter Nový).
11. 6. 2005   1.2.2.36   U niektorých ovládacích prvkov zmena fokusu (poradie ovládania prostredníctvom tabelátora).
4. 4. 2005   1.2.1.35   Za istých okolností nepracovalo radenie netermínovaných úloh.
3. 4. 2005   1.2.0.34   Možnosť minimalizovať aplikáciu po spustení (ako nová voľba v nastaveniach aplikácie).
        Ukladanie nastavení aplikácie do INI súboru sa vykoná hneď po potvrdení nastavení, nie až pri ukončení aplikácie.
        Pri ohlásení alarmu a jeho následnom posunutí o zadaný čas, nedochádzalo k jeho aktivácii v celých minútach.
        Za istých okolností dochádzalo po vymazaniu niektorej z úloh k nesprávnej interpretácii alarmov.
        Za istých okolností nedochádzalo k aktivácii alarmu, ak pred jeho aktiváciou bola aplikácia aspoň raz ukončená.
        Za istých okolností nedochádzalo k dodatočnej aktivácii alarmu, ktorého čas ubehol počas vypnutia aplikácie.
9. 10. 2004   1.1.0.28   Funkciu "Nová úloha" je možné vyvolať i 2-klikom myši na prázdnu plochu programu.
        Pri ukončení programu sa vyvolá potvrdzovací dialog.
        Hinty na odkazoch v About okne.
        Pri zadávaní novej úlohy sa dátum alarmu preddefinuje podľa dátumu termínu, ak bol zadaný.
        Obnovenie programu z tray ikony len na 1-klik myšou.
28. 8. 2004   1.0.0.26   Zmena ikon ikonovej lišty.
        Okno Alarm sa pri upozornení na úlohu nepresúvalo do popredia.
30. 7. 2004   0.9.8.25   Zvuková signalizácia alarmov.
        Výber wav súboru pre zvukovú signalizáciu alarmov.
        Zmena textu hintu tray ikony.
        V okne "Vymazanie úlohy" a v okne "Alarm" neboli v popise úlohy zobrazované posuvníky pri dlhšom texte.
27. 7. 2004   0.9.7.23   Text úlohy môže byť viacriadkový text.
        Oprava lokalizačných reťazcov v okne Alarm.
23. 7. 2004   0.9.6.21   Možnosť voľby jazyka (zatiaľ slovenský a český jazyk).
        V nastavení aplikácie možnosť voľby, či sa netermínované úlohy majú radiť na koniec alebo na začiatok zoznamu úloh (nastavenie sa prejaví až po reštarte aplikácie).
        Editáciu zvolenej úlohy je možné vykonať i 2-klikom myši na zvolenej úlohe.
        V okne Alarm sa posunutie alarmu vykoná o zadaný čas voči aktuálnemu času (pôvodne sa posúval voči nastavenému času v úlohe).
        Posunutý alarm sa nevykonával pokiaľ aplikácia nebola reštartovaná.
15. 2. 2004   0.9.5.18   Prvá verejná verzia