Prieskum počítačovej gramotnosti v ČR s nerealistickým výsledkom

Na zive.cz boli prezentované výsledky prieskumu Počítačová gramotnost v ČR. Hm... A výsledok?

Z provedeného výskumu vyplývá, že 27 % obyvatel České republiky je informačně gramotných.

Ak predpokladám, že v rámci SR sú podmienky v počítačovej vybavenosti podobné alebo blízke podmienkam v ČR, tak si dovolím tvrdiť, že číslo je extrémne nadhodnotené.
Už definícia počítačovej gramotnosti daného výzkumu mi príliš nesedí:

Za informačně gramotného jedince (podle tohoto průzkumu) lze tedy považovat toho, kdo je schopen vyhledat a zpracovat informace za použití obvyklého počítačového vybavení a je dále schopen orientovat se v různých oblastech práce s počítačem a efektivně jej využívat. Jedná se zejména o základní přehled v oblasti hardware, terminologii, znalost textového a tabulkového editoru, grafiky a internetu. Samotný model pak měří úroveň znalostí v každé ze šesti oblastí. Počítačově gramotný jedinec musí zvládnout všechny oblasti alespoň na základní úrovni.

Ono totiž výraz "efektivně jej využívat" koliduje s výrazom "alespoň na základní úrovni". Nie je predsa možné niečo efektívne využívať, ak dotyčný danú vec zvláda len na základnej úrovni. To je predsa hlboký a zásadný rozpor. Efektívne využitie už z princípu predpokladá hlbšie znalosti.

Na základe týchto úvah a v spojení s tým, že ako administrátor LAN sa stretávam (pracovne i mimopracovne) s pomerne veľkým množstvom bežných užívateľov, dovolím si tvrdiť, že číslo 27 % je 27-násobne nadhodnotené...

Ak považujem za zjednodušenú definíciu počítačovej gramotnosti schopnosť efektívneho využitia (ale skutočne efektívneho), tak môj skromný odhad počítačovo gramotných je na úrovni 1 %. Domnievam sa, že väčšinu mylne považovaných za počítačovo gramotných, je skôr možné označiť za tzv. cvičené opice (bez urážky prosím) - majú dokonale naštudované postupy (nabiflené), zvládajú väčšinu úloh, ale stačí mierne aplikáciu modifikovať z hľadiska obsluhy, prípadne ich postaviť pred aplikáciu novú a sú bezradní, kým im nový postup niekto neukáže - toto nie sú podľa mňa počítačovo gramotní užívatelia. Počítačovo gramotný užívateľ sa vyznačuje hlavne tým, že sa dokáže prispôsobovať, každú zmenu absorbuje sám, bez cudzej pomoci.

Domnievam sa, že v spomínanom prieskume neboli užívatelia testovaný na schopnosť poradiť si, ak nemajú pred sebou im dôverne známy prostriedok k dosiahnutiu cieľa. Alebo boli postavený i pred situáciu, keď na ploche nenájdu Word, ale textový editor úplne iný (napr. OpenOffice), alebo dokonca Linuxový desktop (s OpenOffice)? Cvičená opica skončí, keď na ploche nenájde tú svoju ikonu, počítačovo gramotný užívateľ si dokáže poradiť so zmenenými podmienkami a po krátkom skúmaní úspešne a samostatne použije i OpenOffice na Linuxe, prípadne si dokáže vyhľadať akýkoľvek iný textový editor dostupný v tom-ktorom desktopovom OS.

V takomto kontexte si myslím, že počítačovo gramotných nie je viac ako 1 %.

 

Autor:

Kategórie: