E-mail sa oplatí skryť

Je to už dávnejšie, čo som sa rozhodol riešiť prísun spamu na verejne dostupný môj e-mail. Hoci je freemailový (privátny e-mail nezverejňujem online) a Yahoo má skvelý spam filter, už len z princípu som chcel znížiť jeho prísun. Po nasadení nižšie popisovaného sa i podarilo - týždenný prísun rázom klesol z počtu 300-400 na dvoj ciferné hodnoty a viac sa už nezdvihol.

Pre skrytie e-mailu (kvôli spam robotom) som si stanovil, že e-mailová adresa musí byť pre bežný browser dostupná v normálnej podobe, čiže aby fungovalo nielen kliknutie na ňu (a následné otvorenie e-mail klienta), ale aby bola zachovaná textová podoba znenia adresy. Riešenie? JavaScript. Adresa potom v HTML kóde vyzerá nejako takto:

<script type="text/javascript"> <!-- 
document.write ('<a href="mail')
document.write ('to:noemail')
document.write ('@')
document.write ('noemail')
document.write ('.')
document.write ('org">')
document.write ('noemail @ noemail.org</a>')
// -->
</script>

S týmto si, predpokladám, žiadny spam robot zberajúci adresy po weboch neporadí. Pre prekódovanie adresy do tejto podoby pomôže Web Email Cloaker. Nastáva ovšem problém s prístupnosťou, kedy sa pre browser bez podpory JavaScriptu (alebo s vypnutým) stáva adresa takisto nedostupná (napr. mobilná Opera Mini v pohode). Tento handicap riešim webovým formulárom pre zaslanie e-mailu. Má to zároveň i tú výhodu, že návštevník môjho webu si spôsob kontaktovania môže vybrať - prax ukazuje, že pomer v spôsobe kontaktovania skrz e-mail alebo formulár je zhruba pol na pol...

Tento spot si nekladie za cieľ poukázať na nové spôsoby skrývanie e-mailu pred spam robotmi, rôzne metódy i vyššie popísané, už boli mnohokrát inde publikované. Mojim cieľom na tomto mieste je len zdôrazniť, že skutočne to prináša výsledky...

Aktualizované 11. 1. 2006 - Tomáš Gluchman nadväzuje na môj príspevok článkom E-mail vs. spamrobot popisujúcim skrývanie e-mailu prostredníctvom PHP.

 

Autor:

Kategórie: