TV Pohoda - bude web? Nebude?

TV Pohoda, ako mestská (lokálna) televízia pre región Nové Mesto nad Váhom, je v mojom TV naladená už pár mesiacov, čiže od počiatku vysielania.

Prvé, čo som vykonal po naladení, bol dotaz na Google, reku že či TV Pohoda existuje. A on, že vraj neexistuje... No, čo už, išiel som teda na to lopatisticky a z, do browsera naťukaného tvpohoda.sk, na mňa Pohoda konečne vykukla... Ale pohoda to veru nebola, len under construction. Tak fajn, skúsim o pár týždňov, hovorím si, veď sú mladí, začínajúci ;-)

Ale po pár mesiacoch stále nič. A čo vlastne od webu TV Pohoda očakávam? Čo mi môže regionálne televízne vysielanie prostredníctvom svojho webu priniesť? Dnes som v jednej z ich reportáží zachytil:

 

...ďakujem TV Pohoda, že nás informuje.

Ale mňa neinformuje, respektíve, informuje len náhodne - nemám totiž toľko času, aby som pred obrazovkou striehol na titulkový prehľad, čo a kedy môžem zhliadnuť. Chcem si pozrieť spravodajstvo i reportáže z diania v meste, chcem byť informovaný, na tomto poli odvádza TV Pohoda kus dobrej práce. Ale nemám pocit, že bez ľahko dostupného prehľadu programov je ľahko dostupný i balík informácií z TV Pohoda, aj keď je niekoľko krát reprízovaný.

A sme pri webe, ako jedinom médiu, ktoré okamžite, na ktorom koľvek mieste, v akýkoľvek čas a teoreticky pre každého, môže priniesť informácie o prehľade toho, čo a kedy bude vysielané - skrátka, jednoduchý prehľad programov. Nepotrebujem na jej webe nič iné. Keď už nemá televízia potrebu prezentovať samú seba, aspoň na divákov by mohla myslieť. Na tých divákov, ktorý prostredníctvom svojich daní prispievajú na jej chod - aspoň to tvrdí uznesenie č.277/2005-MsZ:

 

Uznesenie č.277/2005-MsZ schvaľuje Dohodu o spolupráci medzi TV Pohoda a Mestom Nové Mesto nad Váhom za podmienok:

  • zmluva medzi TV Pohoda (TVP) a Mestom Nové Mesto nad Váhom bude uzatvorená na 1 rok od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006,
  • Mesto Nové Mesto nad Váhom poskytne TVP finančný príspevok vo výške 2 mil. Sk/12 mesiacov:
    • v roku 2005 - 1.200 tis.Sk
    • v roku 2006 - 800 tis.Sk,
  • denný limit vysielacieho času v spravodajstve pre mesto bude 9 minút/deň,

Mesto Nové Mesto nad Váhom poskytne TVP priestory v dome služieb na ul. M. R. Štefánika za cenu starostlivosti

Naozaj by sa v rámci sumy 2 000 000 Sk pre spoločnosť NTVS s. r. o. zastrešujúcu TV Pohoda, nenašlo pár tisíc na zfunkčnenie a prevádzku webu, kde by mohol figurovať aspoň ten jednoduchý a aktualizovaný prehľad programov (reportáží)?

Bude web? Nebude? Mohol by byť... Aspoň pravidelne aktualizovaný prehľad programov vo formáte RTF alebo PDF, keď už nič iné (na to stačí i upload jednoho súboru cez FTP).

A mimochodom, postrehol niekto v NTVS, že doménu tvpohoda.sk nevlastnia oni, ale webhostingová spoločnosť? Čo tak si ustrážiť i tieto elementárne zaležitosti? ;-)

P.S.: Bohužiaľ som nutený orodovať za online prehľad programov na webe TV Pohoda touto cestou, keďže na webe TV Pohoda nenachádzam žiadny kontakt na e-mail kompetentných.

Aktualizované 20. 1. 2007 - Objavilo sa také malé rozuzlenie v súvislosti s webom TV Pohoda.

Aktualizované 27. 2. 2007 - Podľa návrhu rozpočtu mesta pre rok 2007 dostane TV Pohoda od mesta 1 800 000 Sk.

Aktualizované 20. 7. 2008 - Podľa návrhu rozpočtu mesta pre rok 2008 dostane TV Pohoda od mesta 1 900 000 Sk.

Podľa oficiálnych materiálov mesta, za dobu svojej existencie TV Pohoda získala z daní novomešťanov 5 700 000 Sk... Pre rok 2009 a 2010 sú v pláne dotácie 1 995 000 a 2 090 000 Sk.

Aktualizované 11. 9. 2009 - Web TV Pohoda je už funkčný, obsah poskytuje, ovšem online prehľadu aktuálneho programu sa stále nedočkáte.

 

Autor: