Outsourcing IT ako riešenie pre školy

V stredu prebehla na dvoch televíziách správa v hlavnom spravodajstve, že na prešovských základných školách majú problém so surfovaním žiakov po weboch s nevhodným obsahom (porno a pod.), čo prinútilo spomínané školy, aby pristúpili k blokovaniu citlivých webov. Na druhý deň o tom referovalo Sme, následne reagovali i ďalšie školy.

Hoci moja dcéra je už gymnazistka a spomínaný problém by ma mohol nechávať chladným, ostal som popisovanou situáciou doslova šokovaný, pretože som sa dosiaľ automaticky domnieval, že tieto záležitosti má školstvo dávno vyriešené. Ešte v ten večer, po zhliadnutí reportáží, som mal chuť mailovať na Ministerstvo školstva, ale nechal som si radšej hlavu vychladnúť. Na druhý deň sa téme venoval i Profiblog, kde som zanechal pár, i rozsiahlejších, komentárov (môj nick mimo môjho weblogu je sloper).

Ovšem téma mi v hlave rezonuje stále... Ako je vôbec možné, že problém tohoto typu v dnešnej dobe vôbec vzniká? Mnohým rodičom určite hodne záleží na tom, aby ich deti neprichádzali do styku s materiálmi, na ktoré ich pschychická vybavenosť nie je ešte pripravená. Ak im záleží na ich zdravom psychickom vývoji, kontrolujú, k čomu majú prístup na domácich počítačoch. V novinových stánkoch je zakázané vystavovať erotické časopisy, nevhodné filmy v TV sú označované. A kde je diera v systéme? V našom školstve! Je to poburujúce! Maloleté dieťa, ak mu dozor nestojí za chrbtom, má v rámci školskej siete prístup trebárs i k tvrdému pornu!

A niet sa čo diviť, pokiaľ školské počítačové siete a prístup k internetu na základných školách bude zabezpečovaný tak, ako je dosiaľ. Zväčša sa technická správa školskej IT infraštruktúry rieši povereným učiteľom, ktorý ani zďaleka nemá tie znalosti a skúsenosti, aké by mal mať. Viem i o škole, kde sa o správu IT stará dokonca školník. Netvrdím, že niektorí konkrétni "správcovia" IT na školách nemôžu byť dostatočne kvalifikovaný, ale určite to nie je pravidlom a už vonkoncom to nie je systémové riešenie. Proces výučby a výchovy na školách je riadený centrálne, jednotne a popri tom zabezpečenie pred nevhodnými vplyvmi z prostredia internetu v rámci základných škôl sa necháva na kompetencii, resp. nekompetencii konkrétnych ľudí? Je to absurdné...

Existuje síce projekt Infovek, v rámci ktorého sa vykonáva informatizácia škôl, ale ten sa v prípade ochrany pred nevhodným obsahom obmedzuje len na vydanie formulára Pravidlá pre prácu s Internetom na škole obsahujúcom klauzulu:
 

Je zakázané navštevovať stránky obsahujúce pornografický materiál, odkazy na nelegálny software, neslušné výrazy, stránky propagujúce zneužívanie drog, brutalitu a iný kontroverzný materiál (v sporných prípadoch má poverený dozor právo rozhodnúť, či je materiál na stránke kontroverzný).

a nejaké tie školenia správcov určené pre úplnych začiatočníkov.

Nejaví sa mi to ako dostatočné... V úvode spomínaný prípad poukazuje skôr na to, že ktorýkoľvek školský proxy server zabezpečujúci prístup k internetu v školských sieťach je spravovaný nekvalifikovane.

A možnosti riešenia? Začať sa venovať správe školských serverov na kvalitatívne podstatne vyššej úrovni, ako je tomu doteraz. Ovšem čo s tými doterajšími tzv. správcami? Preškoliť ich na vyššiu, kvalifikovanú úroveň? Nemožné... Asi by sa malo Ministerstvo školstva zamyslieť nad možnosťou outsourcingu správy IT na školách. Ale nie rozdrobiť ho na outsourcing od lokálnych firiem a firmičiek, kvalita by tak ostala i naďalej na rozličnej a nekontrolovateľnej úrovni. Asi len centrálny outsourcing zabezpečujúci jednotnú kvalitu a hlavne kontrolovateľnosť kvality by bol vhodným riešením pre tak citlivú záležitosť akou je ochrana pred nevhodným obsahom na školských sieťach základných škôl.

 

Autor:

Kategórie: