Slovenská správa ciest informuje nepresne

Bol som nútený dnes zavítať na server zjazdnost.sk, ktorý prevádzkuje Slovenská správa ciest. Zo zvedavosti, ale i z nutnosti - medzi Trnavou a Nitrou totiž ostala trčať príbuzná s priateľom a ja v domnení, že im predostriem aktuálny stav v ich okolí, som zasurfoval na zjazdnost.sk. Podľa ich informácií, od 16:00 hod. ostali visieť asi 20 km pred Nitrou na rýchlostnej komunikácii R1 v smere do Nitry a cesta bola ďalej neprejazdná... Telefonovali sme spolu o 18:00 hod. A čo som sa dozvedel na webe zjazdnost.sk?

Zjazdnosť ciest - mapa - stav 30. 12. 2005 18:00 hod.
výrez mapy zo serveru zjazdnost.sk

Nič... Veľké nič. O zablokovaní R1 pred Nitrou ani zmienka. Svedčí o tom výrez z mapy, ktorá má zachycovať aktuálny stav o 18:00 hod., keď, podľa informácií príbuznej, R1 už bola 2 hodiny v ich smere zablokovaná (zablokované úseky sú vyznačené červenou farbou). Ale rovnako ani aktuálny textový report sa o zablokovanej ceste nezmieňuje.

A čo ešte viac udiera do očí? Vidíte? Nie? Nuž, ani D1 medzi Trnavou a Bratislavou nie je v červenej farbe - a to je úsek zablokovaný už od doobedia a informáciu o tom by hlásili už i vrabce na streche, keby tam nejaké boli!

Z relevantnosti údajov na zjazdnost.sk som hlboko sklamaný, myslím, že tento server už viac krát navštevovať nebudem, načo aj, aktuálne informácie neposkytuje.

Autor:

Kategórie: