Blogger.com už aj v slovenčine a češtine

Publikačný systém Blogger je k dispozícii už aj v slovenčine a češtine. A to kompletne...

Teraz už naozaj nič nebráni širšiemu použitiu aj v našich končinách. A čo hovorí za Blogger? Ako jediný sprístupňuje rôzne možnosti umiestnenia publikovaného obsahu:

  • publikovaný obsah je umiestnený na Blogger a dostupný na adrese niečo.blogspot.com
  • publikovaný obsah je umiestnený na Blogger, ale dostupný je pod vašou doménou, napr. www.niečo.sk
  • publikovaný obsah je umiestnený na vašom platenom webpriestore a dostupný pod vašou doménou, napr. www.niečo.sk
  • publikovaný obsah je umiestnený na nejakom free webpriestore a na adrese niečo.nejakýfreehosting.sk

Podotýkam, že na webhostingu nie je potrebná žiadna podpora napr. pre PHP a MySQL, pokiaľ využívate publikovanie do vašeho webpriestoru, deje sa tak automaticky len prostredníctvom FTP alebo SFTP.

Spôsob publikovania je takisto široký, od online rozhrania, cez desktopových klientov, až po publikovanie zaslaním e-mailu. Mimochodom, napísanie článku pomocou Opery Mini tiež nie je problém...

Podrobnejšie sa nateraz k publikačnému systému Blogger rozpisovať už nebudem, zajtra sa na to chystá Jiří Macich na Lupa.cz.

Blogger.com v slovenčine

 

Autor:

Kategórie: